บทความ

รวบรวมบทความน่ารู้ เกี่ยวกับกระดานไวท์บอร์ดประเภทต่าง ๆ

 และการประยุกต์ใช้งานกระดานไวท์บอร์ดแต่ละประเภท 

รวมไปถึงเทคนิกการเลือกใช้กระดานที่เหมาะสมกับตัวเราและการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ

 

 

กระดาน ที่ไม่ควรใช้ในห้องเรียน 

เพราะเป็นต้นเหตุสำคัญในการสร้างฝุ่นพิษ ที่มีขนาด PM2.5 

ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้ใช้

 

 

 

 

Visitors: 238,793