ซ่อมแซมกระดานเก่า เปลี่ยนผิวหน้ากระดานใหม่

ผิวหน้ากระดานเก่าที่ผุพัง สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องซื้อกระดานใหม่ยกชุด

ปัญหาที่มักพบได้ในกระดานทั่ว ๆ ไป

 • กระดานเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง
 • สารเคลือบกระดานค่อย ๆ หายไป ทำให้หมึกปากกาซึมลงเนื้อกระดาน
 • เป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย แม้กระทั่งการใช้แปรงลบกระดานก็อาจทำให้ผิวหน้ากระดานเป็นรอยได้
 • กระดานแตก ลอก ร่อน เนื่องมาจากตัววัสดุไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นกระดานไวท์บอร์ดโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถรองรับความชื้นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดวันหน้าชั้นเรียนได้
 • กระดานเป็นแผ่นไม้ที่อมฝุ่น เนื่องจากมีซอกไม้เล็ก ๆ ที่เป็นที่เกาะตัวของฝุ่น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของเชื้อโรค

วิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้แผ่นผิวหน้าไวท์บอร์ด ซี.เอส.อาร์

การใช้แผ่นผิวหน้าไวท์บอร์ดซี.เอส.อาร์. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ไม่ว่าจะเป็น

 • ค่ารื้อถอนโครงไม้กระดานเดิม กระดานที่ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว มักจะมีติดตั้งด้วยการต่อไม้โครงคร่าวที่มีน้ำหนักมาก ทำให้งานรื้อถอนยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและกำจัดซากกระดานเดิม เนื่องจากกระดานทั่วไปที่ใช้การต่อไม้โครงคร่าว เมื่อรื้อถอนแล้วจะเหลือโครงสร้างไม้จำนวนมาก ซึ่งเป็นไม้ที่เกินจำเป็น และไม่สามารถทำไปใช้งานต่อได้หรือใช้งานต่อได้น้อย อีกทั้งยังมีขนาดใหญ่ ทำให้มักต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหากนอกจากค่ารื้อถอน
 • ค่าใช้จ่ายในการเก็บงานผนังหลังการรื้อถอน กระดานแบบดั้งเดิมมักจะยิงตะปูลงคอนกรีต หรือเจาะผนังเพื่อรับน้ำหนักถี่ ๆ เพราะตัวกระดานมีน้ำหนักมาก หากมีการรื้อถอนกระดานออก จะเห็นผนังเป็นรอยพรุน ไม่สวยงาม ต้องมีการแก้ ปรับผนังและเก็บสีก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลือง
 • ค่าซ่อมแซมงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in ในกรณีที่กระดานเดิมมีการติดตั้งผนังแบบ Built-in เพื่อรองรับการติดตั้งกระดาน การรื้อถอนกระดานมักจะทำให้โครงสร้าง Built-in เสียหายไปด้วย

 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นเลย หากใช้แผ่นผิวหน้ากระดานไวท์บอร์ด ซี.เอส.อาร์. ติดตั้งทับบนผิวหน้ากระดานเดิม เนื่องจากมีวิธีการติดตั้งที่ง่าย และมีข้อดีหลายประการ คือ

 • แผ่นหน้ากระดานใหม่ยาวตลอดเป็นชิ้นเดียว ไร้การต่อวัสดุ ทำให้มีพื้นที่เขียนได้ต่อเนื่องไม่สะดุด
 • ติดตั้งด้วยกาวตะปูชนิดแห้งเร็ว ใช้เวลาการติดตั้งไม่นาน และติดตั้งได้อย่างแข็งแรง
 • ช่วยทำให้กระดานเดิมแข็งแรงมากขึ้น เพราะแผ่นหน้ากระดานใหม่เป็นแผ่นไม้ชิ้นเดียวทั้งชิ้น นำไปประกบกับโครงสร้างหน้ากระดานเดิม


การนำแผ่นหน้ากระดานไวท์บอร์ดไปติดตั้งทับบนโครงสร้างกระดานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม

ตัวอย่างห้องเรียนส่วนหนึ่ง ที่ใช้เทคนิคการติดตั้งแผ่นผิวหน้ากระดาน โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระดานยกชุด

กระดานเก่าที่ผิวหน้าผุพัง ลอกร่อน ลบไม่ออก แก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนเฉพาะผิวหน้ากระดานใหม่

Visitors: 235,325