โครงการรณรงค์ ต่อต้าน ฝุ่นพิษภัยร้ายในห้องเรียน จาก/ฝุ่นปากกาเคมี,ฝุ่นชอล์ก ที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และกระดานที่สะท้อนแสง เสียสายตา

กระดานไร้ฝุ่นเพื่อสุขภาพ ใช้กับปากกาชอล์กน้ำ สามารถเขียนและฉายเป็นจอโปรเจคเตอร์ได้

 กระดานไวท์บอร์ด กรีนบอร์ด กระดานไฮเทค

ใช้เขียนและเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ในตัว
อุปกรณ์ห้องเรียนครบวงจร ผลิตกระดานตามสเปกมาตรฐานราชการ 


สินค้าและบริการทั้งหมด

กระดานไวท์บอร์ด/กรีนบอร์ด


เปลี่ยนกระดานแผ่นใหม่ เคยนึกถึง "สุขภาพ" ของ "คน" ที่คุณ "รัก" บ้างไหม ?

CSR กระดานที่คุณสามารถพูดคำว่า "รัก" และ "ห่วงใย" สุขภาพ ได้ "เต็มคำ"...

จากใจของคุณ...


All Products

กระดานไวท์บอร์ด กรีนบอร์ด กระดานไฮเทค

ใช้เขียนและเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ในตัว

อุปกรณ์ห้องเรียนครบวงจร ผลิตกระดานตามสเปกมาตรฐานราชการ 

สถานศึกษาชั้นนำ เปลี่ยนกระดานกระจกออก

แล้วใช้กระดาน CSR ที่ตอบทุกโจทย์การใช้งาน เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เปลี่ยนกระดานกระจกออก แล้วใช้กระดาน CSR AEC HQ W16 AL02 

กระดานที่ใช้เขียนและเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์  รูปแบบพาโนราม่า ที่ทันสมัย ในยุค 4.0

 

Visitors: 91,622