วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งหัวรางกันชน


ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. วัดขนาดหน้าห้องแล้วแบ่งกึ่งกลางห้อง เพื่อให้กระดานอยู่ในตำแหน่งกลางห้อง ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง 
  2. วัดจากพื้นขึ้นมา 90 เซนติเมตร แล้วถ่ายระดับ เพื่อติดตั้งฉากรับน้ำหนักกระดานตัวล่าง 
  3. ยึดฉากกับผนังตามแนวเส้นที่ถ่ายระดับไว้ ตามรูปที่ 1 แล้วทำตามขั้นตอนในภาพจนถึงขั้นตอนที่ 7
  4. ฉีดซิลิโคน ซีลเก็บงานให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการติดตั้งกระดานด้วยตนเอง ที่ทำให้กระดานเหมือนลอยอยู่บนผนัง โดยไม่เห็นตัวสกรูยื่นออกมา เรามีฉากรับ (แบร็กเก็ต) แถมให้กับกระดานขนาดใหญ่ทุกชุด

ขั้นตอนการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดซี.เอส.อาร์.อย่างง่าย

 1. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งกระดาน โดยวัดระดับขอบด้านล่างที่ต้องการติดตั้งกระดานแล้วทำเครื่องหมายบอกระยะเอาไว้ และวัดระยะความยาวด้านซ้าย-ขวาของตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง

2. วัดระยะสูงขึ้นไปจากระดับขอบล่างที่ได้ทำเครื่องหมายเอาไว้ เท่ากับความสูงของกระดาน บวก 0.5 เซนติเมตร (ความสูงกระดานขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 126 เซนติเมตร ระยะที่ต้องวัดสูงขึ้นไปคือ 126.5 เซนติเมตร) และทำเครื่องหมายบอกระยะเอาไว้

3.กำหนดจุดติดตั้งฉากรับน้ำหนัก โดยกะระยะให้อยู่

3. ติดตั้งฉากรับน้ำหนักให้แนวฉากรับน้ำหนักตรงกับเครื่องหมายที่ได้ทำเอาไว้ โดยใช้สกรูยึดเข้ากับผนัง

4. ติดรางวางแปรงลบกระดานเข้ากับตัวไวท์บอร์ด

ลอกแผ่นกาวโฟมซัพพอร์ตด้านหลังกระดานออก

วางกระดานลงบนฉากรับน้ำหนัก

 

Visitors: 185,666