ข้อดีและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จาก CSR

   กระดาน CSR ดี อย่างไร?

 การกำหนดและการเลือกใช้วัสดุ คำนึงถึงสุขกาพและสี่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วัสดุที่ใช้ผลิต

       วัสดุที่ใช้ผลิตผิวหน้ากระดาน ใช้มาตรฐานของ (American Society of Testing and Materials) ASTM D-4236 ผ่านการ Test ของสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง Third Party By SGS และสถาบัน ที่เป็นสากล เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้ที่จะใด้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้

        CSR คำนึงถึงส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ผลิตและการควบคุมสารพิษ ที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากโลหะหนัก สารตะกั่วและสารพิษอันตรายที่แพร่กระจายตัวได้ ในขณะใช้งาน ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่นานาประเทศให้การยอมรับ นั่นหมายถึง ความแตกต่างของการเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตกระดานฯ ที่แตกต่างจากกระดานฯ ทั่วไปในท้องตลาด

        เราคำนึงถึงเรื่อง "แสงสะท้อน" จากผิวกระดานที่เงา วาว ทำให้เสียสุขภาพสายตา กระดาน CSR มีผิวหน้าที่ "ไม่สะท้อนภาพเป็นเงาซ้อน"  ทำให้นักเรียนไม่ต้องตะแคงหัวส่าย เพื่อปรับหามุมมองบนกระดานอีกต่อไป และยังใช้เป็นจอสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ได้ โดยไม่ต้องซื้อจอผ้าเพิ่ม แถมยังใช้เขียนอธิบายและเป็นจอฉายฯในแผ่นเดียวกัน 

         กระดานของ CSR สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งชนิด ผิวด้าน ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ผิวเงา มีสีให้เลือก หลายสี มีปรเภทของการใช้งานหลายประเภท เช่น กลุ่มใช้ปากกาชอล์กน้ำอย่างเดียว กลุ่มที่ใช้กับปากกาไวท์บอร์ได้ทุกชนิด และกลุ่มที่ใช้กับชอล์กแท่งไร้ฝุ่นเพื่องานแลเงา สำหรับการสอน งานวาดเขียน ออกแบบ ฯลฯ 

         กระดานของ CSR สามารถทำเป็นแผ่นใหญ่เต็มทั้งผนังห้อง เช่นเดียวกันกับการติดวอลล์เปเปอร์ เพื่อให้งานออกแบบห้อง สามารถบรรลุถึงความหลากหลาย ไร้ข้อจำกัด เรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับการออกแบบผนังห้องที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ 

        

       วัสดุที่ใช้ผลิตกรอบของกระดาน ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นที่ใช้ผลิตกรอบกระดานได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.

สามารถกำหนดและเลือกใช้ ชนิดของกรอบอลูมิเนียมได้ตามความต้องการ ให้เหมาะสมกับการออกแบบในแต่ละห้องเรียน 

 

ออกแบบเพื่อตอบสนองวัตฤประสงค์ในการใช้งานอย่างครบถ้วน

  ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า กระดานทั่วไป 

 แตกต่างจากกระดานในท้องตลาด 

ด้วยขนาดความสูงที่มากกว่ากระดานทั่วไป

กระดาน CSR ออกแบบจัดเต็มให้มีขนาดความสูงของกระดาน

 ที่ 1220 มิลลิเมตร จนถึงความสูง 2440 มิลลิเมตร

ความยาว 4880 มิลลิเมตร

 

ความสูง สำหรับใช้งานตั้งแต่ 1205 มิลลิเมตร ถึง 2442 มิลลิเมตร

 ในขณะที่ กระดานทั่วไป มีขนาด 1200 มิลลิเมตร

เมื่อใส่กรอบ อบขอบแล้วจะ เหลือเนื้อที่ใช้สอยเพียง 1180 มิลลิเมตร

 ทำให้ไม่สามารถใช้งานทัสกรีนได้และฉายภาพตามมาตรฐาน 100 นิ้วได้

เนื่องจาก "ภาพตกขอบ" ภาพตกนอกพื้นที่ใช้งาน

ส่งผลให้ต้องลดขนาดการฉาย ให้เล็กลง โดยไม่จำเป็น

 

• กระดาน CSR ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับการใช้งานเขียน และใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่างๆ และมีความเรียบยาวตลอดแผ่นโดยไม่มีรอยต่อ มีวัสดุ Eastern Tape สำหรับปรับพื้นผิวของผนังให้มี ความเรียบสมํ่าเสมอ เพื่อรองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ระบบอินเทอร์เรคทีฟ INTERACTIVE ทุกรุ่น เพื่อทำให้กลายเป็นกระดานที่มีพื้นผิวหน้าตอบสนองการสัมผัสจากนิ้วมือ หรือปากกาอิเลคโทรนิค บนผิวกระดานได้เหนือกว่ากระดานอัจฉริยะทั่วไป

• กระดาน CSR มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น

  • กระดานตัดแสงไร้เงาภาพสะท้อนไร้ฝุ่น สีครีม ที่ทำให้ห้องเรียนมีความสดชื่น สบายตา เหมาะสำหรับห้องเรียนสีเขียวGreen Room สร้างบรรยากาศในห้องเรียน จากแสงจ้า ถนอมสายตา เป็นกระดานที่น่าใช้มากสำหรับห้องเรียนที่ไม่ใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพราะให้บรรยากาศที่ดี ต่อห้องเรียน
  • กระดานสีเขียวเข้ม ไร้เงาภาพสะท้อน ไร้ฝุ่น พร้อมเส้นตาราง เหมาะสำหรับห้องเรียนที่มีแสง สว่าง หรือมีแสงรอบด้านที่มีความจ้าโพลนของห้องเรียนมาก สีเขียวเข้มจะช่วยให้ลดความสว่าง ของห้องเรียนลง เหมาะสำหรับใช้งานเขียน เพียงอย่างเดียว ไม่ใช้เครื่องฉายภาพต่างๆ
  • กระดานสีขาวชนิดผิว MATT ไร้เงาภาพสะท้อน ไร้ฝุ่น ชนิดไม่มีเส้นตาราง ใช้สำหรับเขียนและ ใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่าง ๆ โดยไม่มีจุดสะท้อนแสงเป็นดวงไฟ Hot spot เข้าตา จากหลอดของเครื่องฉาย (Hot Spot Reflection) เหมาะสำหรับห้องเรียนที่เน้นการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประกอบการเรียน การสอนมากเป็นพิเศษ
  • กระดานสีขาวชนิดผิว MATT ไร้เงาภาพสะท้อน ไร้ฝุ่น ชนิดมีเส้นตาราง ใช้สำหรับเขียนและใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่างๆ โดยไม่มีจุดสะท้อนแสงเช้าตา จากหลอดของเครื่องฉาย (Hot Spot Reflection) เหมาะสำหรับห้องเรียนที่ใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประกอบการเรียนการสอน กระดาน CSR เป็นกระดานที่เหมาะสำหรับห้องเรียน โดยเฉพาะ ที่ต้องใช้งานกระดานในการ เขียนและการฉายโปรเจคเตอร์ ในแผ่นเดียวกัน โดยมีเส้นตารางทั่วทั้งแผ่น เพื่อช่วยในการกำหนดสัดส่วนในการเขียน ในการเรียน การสอนที่ ต้องการให้นักเรียนเข้าถึงสัดส่วนของตัวอักษรที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียน ภาษา ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน การใช้กระดานที่มีเส้นตารางจะช่วยให้การสอนสะดวกและนักเรียนสามารถจดจำสัดส่วนที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเขียนและจดบันทึกอย่างมีระเบียบ ตามต้นแบบที่เห็น

 

ผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้งานทุกชนิดอย่างครบวงจรและมีความ Compatibility

 • วัสดุที่ใช้ผลิตผิวหน้ากระดานและปากกา ใช้มาตรฐานของ ASTM D-4236       (American Society of Testing -

and Materials) ผ่านการ Test ของสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง Third Party By SGS ให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภ้ย จากส่วนผสมต่างๆที่ใช้ผลิตว่าไม่มี สารพิษ อันก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากโลหะหนัก สารตะกั่วหรือสารพิษที่เป็นอันตรายที่แพร่กระจาย จากผิวกระดานและปากกาในขณะใช้งาน เป็นมาตรฐานสากล ที่นานาประเทศให้การยอมรับ 

        กระดาน CSR และปากกา CSR WATER CHALK ได้รับการทดสอบรับผิดชอบให้มีความ Compatible ในการเขียนและการลบกระดาน ที่ทำให้เขียนคล่องและลบง่ายไม่ทิ้งคราบบนกระดาน โดยจำหน่าย ควบคู่กัน แตกต่างกับผู้จำหน่ายกระดานทั่วไป ที่ผู้ซื้อกระดานต้องหาซื้อปากกาเอง โดยไม่มีการ ทดสอบจากผู้ขายว่ามีความ Compatibility กันหรือไม่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย นี่คือข้อแตกต่างกับบริษัทฯอื่นๆ ที่โทษกันไป-มาระหว่างผู้ผลิตกระดานกับผู้ผลิตปากกาเมื่อลบกระดานไม่ออก การใช้งานแล้วมีปัญหา ต่างปัดความรับผิดชอบในการใช้งาน ที่มีปัญหาเรื่อง คราบสกรกค้างบนกระดาน ลบยาก  CSR จึงเป็นบริษัทฯเดียวที่ผลิตกระดานและปากกา ครบวงจร จึงให้ความมั่นใจในการใช้งานที่ดีที่สุด

• รองรับอุปกรณ์เสริม กระดาน CSR มีคุณสมบัติที่รองรับกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่นระบบสัมผัส แบบ INTERACTIVE ทุกระบบ เครื่องฉายต่างๆทุกยี่ห้อ หรือหากมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และ คอมพิวเตอร์เดิมอยู่แล้ว สามารถติดตั้งอุปกรณ์ เสริม ทำให้กลายเป็นกระดานที่สัมผัสหน้าจอกระดานได้ ด้วยนิ้วสัมผัสหรือปากกาอิเลคโทรนิคได้ทันที ประหยัดกว่าและยังมีคุณภาพที่เหนือกว่า  กระดานอัฉริยะ ที่ใช้งานกันนอยู่ทั่วไป ที่มีข้อจำกัดมากมาย อีกทั้งผู้ใช้ไม่สามารถดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมเองได้ แตกต่างกับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ทำให้กระดานห้องเรียน กลายเป็นกระดานอิเลคโทรนิคบวกกับกระดานอัฉริยะ เป็นกระดานมัลติมีเดีย สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายคล่องด้วและสามารถพัฒนาต่อยอด รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง ลดงบประมาณในการจัดซื้อลงไปได้มาก

• รูปแบบสวยงาม ทันสมัย กระดาน CSR สวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้นานมากกว่ากระดานทั่วไป ด้วยรูปแบบ ขนาด ที่ผลิตอย่างเหมาะสมกับขนาดต่างๆของห้องเรียน เพื่อให้ตอบสนองการใช้งาน ได้อย่างเต็มรูปแบบ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการผลิตและติดตั้ง เพื่อให้ใด้ความสวยงามและ มั่นคงแข็งแรง อีกทั้งยังมีรูปแบบ,วัสดุ,ให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อความ "ใช่" ที่ลงตัว

รับประกันคุณภาพ กระดาน CSR รับประกันคุณภาพที่ยาวนานกว่าใครๆ เช่น ชนิดที่มีเส้นตาราง เส้นตางรางจะต้อง ไม่หลุดลอกออกจากผิวกระดาน เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของกระดาน CSR ทุกแผ่น

 

                                            วัสดุที่ใช้ผลิตกระดานที่แตกต่างกันมาก 

           โครงสร้างกระดานทั่วไปในท้องตลาด จะเป็นวัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า อย่างเห็นได้ชัด

       วัสดุที่ราคาถูก แต่ไม่มีคุณภาพ ใช้งานได้ไม่นาน ก็ต้องซื้อใหม่เรื่อยๆ แพงขึ้นเรื่อยๆ ไม่จบ  

 ใช้กระดาน CSR คุณภาพ ระดับสากล 

 

 

ภาพแสดงความแตกต่างของกระดานทั่วไป  

ที่ใช้"โฟม" มาทำเป็น "โครงสร้างของกระดาน"

แตกต่างกับ กระดาน CSR ที่ใช้แผ่นกระดาน หนา 6 มม.

ขัดผิวเรียบขึ้นรูปโดยไม่มีรอยต่อทั้งแผ่น ขึ้นรูปกระดาน CSR โดยเฉพาะ

 

 

                                    

  ปากกา CSR WATER CHALK  ปากกาที่ให้คุณ ประหยัด ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน  

แล้วจะมีเหตุผลอะไร ที่ยังจะใช้ปากกาเคมี อยู่อีก

 

 

 

 

 

ขนาดกระดานไวท์บอร์ด กรีนบอร์ด แบล็คบอร์ด ที่ผลิตได้
โดยวัสดุแผ่นกระดานที่มีความสูงและความยาวเป็นแผ่นเดียวตลอดทั้งแผ่น

ไม่มีการ "ต่อ" หรือ "ดาม" ที่ด้านหลังกระดาน
จึงทำให้มี "น้ำหนักน้อย" ในขณะที่ให้ "ความแข็งแรงและคงทนสูงสุด" 

เป็นมาตรฐานของ CSR หมดกังวลเรื่อง แผ่นหัก บวม งอ ปูดตรงช่วงรอยต่อ

หมดกังวลเรื่องความแข็งแรงและนัำหนักมากเกินจากการ "ปะต่อ"ดามโครงสร้าง 

นิยามของคำว่า "ไร้รอยต่อ" คือโครงสร้างของแผ่นกระดานขึ้นรูปเป็น "ชิ้นเดียวทั้งแผ่น"
"โดยไม่มีการ หลบซ่อน" การ ปะ ต่อ ดาม "ที่ด้านหลัง" ของแผ่นโครงสร้างกระดาน

  

ความสูงมาตรฐาน (ไม่รวมกรอบ)
122 / 150 / 152 / ความสูงพิเศษ 244 cm

ความยาวมาตรฐาน (ไม่รวมกรอบ)
244 / 300 / 350 / 400 / 488 / 500 / 600 / 700 / 800 cm

ขนาดอื่นๆ สามารถสอบถาม สั่งผลิตได้ ตามความต้องการ

 

แผ่นกระดานยาว 8 เมตร แผ่นเดียวไร้รอยต่อ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

 

 

กระดานไวท์บอร์ด ในท้องตลาด ส่วนใหญ่ 

ผู้ผลิต ไม่ได้คำนึงถึง สุขภาพสายตาของนักเรียน

ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มองการใช้ประโยชน์ที่ครบถ้วน

เพราะเน้นที่ราคาถูก ขายง่าย จึงไม่ได้ใช้

"วัสดุสำหรับผลิตกระดานไวท์บอร์ด" โดยตรง

ส่วนคนซื้อ ขอเพียงให้มองเห็นเป็นเพียงแผ่น สีขาว

ก็เหมาเอาว่านั่นคือ "กระดานไวท์บอร์ด" 

จะเงา จะสะท้อนแสง จะเสียสายตา จะมีอายุการใช้งานสั้นมาก

และต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อยๆ ก็ไม่สนใจทั้งนั้น

เอาราคาถูกไว้ก่อน อย่างอื่นไม่สนใจ

อันนี้ก็เป็นพฤติกรรม ของแต่ละผู้ซื้อ และผู้ขาย 

แค่ก็ไม่ใช่ทุกคนไป เพราะการเลือกใช้ เลือกซื้อกระดานแผ่นใหม่

"คุณ" เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจ เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับ "คนที่คุณรัก"

 

 

Visitors: 238,793