เอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของกระดานซี.เอส.อาร์.

จุดเด่น
ของกระดานซี.เอส.อาร์.

 กระจายแสงสะท้อนอย่างนุ่มนวล

       กระดานไวท์บอร์ดทั่วไป มักใช้วัสดุที่มี "ผิวเรียบลื่น" มาใช้เป็นวัสดุทำผิวกระดาน เนื่องจากสามารถ ลบหรือเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย แต่การมีพื้นผิวเรียบลื่นนั้น ต้องแลกมาด้วยความมันวาว หรือมี "การสะท้อนแสง" สูง ซึ่งจะรบกวนสายตาเวลามองกระดานจากมุมต่าง ๆ ของห้อง เพราะจะเห็นเงาสะท้อนของหลอดไฟ หน้าต่าง ประตู หรือเงาอื่น ๆ ซ้อนทับกับลายเส้นของปากกาตลอดเวลา 

       กระดานชนิดที่มีผิว มันเงา เช่นโฟเมก้า และไวท์บอร์ดเคลือบเงา มีปัญหาเรื่องอายุงานสั้น ลบกระดานยาก กลุ่มแผ่นกระจกและกระดานเคลือบผิว เซรามิค ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการลบกระดาน กระจกและเซรามิค ใหม่ๆ ลบกระดานง่าย แต่เมื่อใช้งานไปสักพัก เมื่อเกิดรอยขนแมวที่ผิวก็เริ่มลบยากขึ้น และเริ่มทิ้งคราบบนผิวกระดาน แต่ปัญหาหลักที่แลกมาด้วยการลบกระดานง่าย จากความมันเงาของกระจกและแผ่นเซรามิค ก็คือ จะมีผิวกระดานที่สะท้อนแสง ที่อยู่ในเกณฑ์สูง มากกว่า 60 GU  ขึ้นไป (ค่าความเงาของผิวกระดานไม่ควรเกิน 50 GU)

       

       กระดานเซรามิกและกระดานกระจกนั้นต่างก็มีผิวที่เรียบและมันวาวคล้ายคลึงกัน จึงเกิดแสงสะท้อนเมื่อมีแสงตกกระทบได้ง่าย ธรรมชาติโดยทั่วไป เมื่อเคลือบผิววัสดุด้วยผงแก้วหรือเซรามิคโดยใช้ความร้อนราว 700 ํC - 900 ํC หลังจากที่อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้อง พื้นผิวแผ่นกระจกจะเกิดความมันวาวสูง มากกว่า 90 GU เซรามิคที่ผลิตเป็นแผ่นพร้อมใช้ จะเกิดความมันวาวโดยประมาณอยู่ที่ 60 GU 

     ดังนั้นพื้นผิวกระดานประเภทกระจกและเซรามิคจะไม่สามารถลดการสะท้อนแสงได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากจะทำให้ผิวกระจกหรือเซรามิคมีความด้านเพื่อลดการสะท้อนแสงมากขึ้น ก็จะมีปัญหาตามมาคือ จะต้องทำให้ผิวหน้าของแผ่นกระจกและเซรามิคมีช่องว่างที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (Pit) เพื่อให้เกิดการหักเหของแสง ก็เกิดเป็นผลกระทบขึ้นอีกด้านหนึ่ง คือทำให้อณูหมึกเข้าไปติดอยู่ ทำให้ลบยากมากขึ้นและเห็นเป็นคราบสกปรกตกค้าง ซึ่งในแผ่นเซรามิค มีความเงาวาวที่ผิว ในระดับ 60 GU หรือมากกว่า 60 GU ขึ้นไป เพราะจำเป็นต้องแลกกับการลบง่ายเอาไว้  

       ปัจจุบัน กระดานของ ซี.เอส.อาร์. เป็นกระดานที่ผลิตมาเพื่อผู้ใช้งานกระดานโดยเฉพาะ  โดยออกแบบพื้นผิวให้สามารถลดเงาสะท้อนได้ โดยมีค่าความเงาอยู่ที่เพียง 13±5 GU เท่านั้น ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก โดยที่ยังคงมีพื้นผิวเรียบเนียน สามารถเขียนและลบหรือเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากมีการโค้ททับผิวหน้าด้วยฟิล์มชนิดพิเศษอีกชั้นหนึ่ง ทำให้กระดานของซี.เอส.อาร์.แตกต่างจากกระดานทั่วไป เช่นกระดาน กระดานกระจกและกระดานเซรามิค โดยเฉพาะเรื่องการสะท้อนแสง อย่างขาดลอย 

       ค่าความเงา การสะท้อนแสงของผิวกระดาน มีผลต่อสายตาโดยตรง ผู้ขายบางแห่ง มีการนำเสนอกระดานที่มีผิวสะท้อนแสง ที่มากกว่า

ระดับ 50 GU จนถึงระดับ 60 GU ว่าใช้เป็นจอฉายที่ถนอมสายตาได้ดี จึงเป็นการโฆษณาที่ขัดต่อหลักสุขลักษณะ เพราะระดับการสะท้อนแสงตั้งแต่ 50 GU ขึ้นไป ก็จะปรากฏเป็นรูปดวงไฟ Hot Spot สะท้อนเข้าตาแล้ว ยิ่งระดับ 60 GU จะเห็น Hot Spot สะท้อนเข้าตาชัดมาก 

      เราจะมีวิธีทดสอบอย่างไร ให้เห็นการสะท้อนแบบ Hot Spot ? ง่ายนิดเดียว เพียงเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ ส่องกระดานในระยะห่าง 12 นิ้ว จะเห็นเป็นรูปดวงไฟจากโทรศัพท์ ชัดเจน นั่นคือเกิดจุดสะท้อนดวงไฟ Hot Spot ไฟฉายจากโทรศัพท์ มีค่าแตกต่างจากหลอดไฟจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หลายพันลูเมน ยิ่งหลอดมีความสว่างมากแสงสะท้อนดวงไฟก็มากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสายตาเสียมากขึ้นด้วย 

     ถ้าจะใช้เป็นจอรับภาพที่เน้นคุณภาพ ทั้งเรื่องความคมชัดและสุขภาพของสายตา ก็ต้องตัดสินใจเลือกการสะท้อนที่ไม่ควรเกิน 50 GU เพื่อให้หลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงต่อสายตา 

    เมื่อเข้าใจในเรื่องของแสงสะท้อน และคำนึงถึงการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อสายตานักเรียน หรือผู้เข้ารับการอบรม ประชุม แล้ว กระดานที่จะใช้เขียนและใช้เป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ได้ในแผ่นเดียวกันนี้ จึงควรเลือกผิวกระดานที่มีค่าสะท้อนแสง ที่ระดับ 13±5 GU และไม่ควรเกิน 50 GU ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยเครื่องวัดความเงาที่ผิว   

       อย่างไรก็ตาม การใช้กระดานในการเขียนและลบ ก็มีการใช้กระดานทั้งแบบเงา แบบกึ่งเงากึ่งด้าน และผิวด้าน ซึ่งมีใช้กันทั่วไป แต่กระดานสำหรับเขียนและเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ได้ในตัว หากมีค่าความเงาเกิน 50 GU ขึ้นไป   ก็ไม่ควรเลือกใช้งานแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ และมีผลกระทบต่อสายตาของนักเรียน และผู้ใช้  

  

ขอบมุมโค้งมน สวยงาม ปลอดภัย

     กระดานไวท์บอร์ดในท้องตลาดมักเป็นแผ่นโฟเมก้า ประกอบเฟรมด้วยเส้นอลูมิเนียมอย่างบางตัดฉาก 45ํ ประกอบมุมธรรมดา ซึ่งจะมีความแหลมคม หรือประกอบเฟรมด้วยมุมพลาสติกธรรมดาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่กระดานซี.เอส.อาร์.นั้นผลิตมุมกระดานที่มีลวดลายและสีสันสอดรับกับเฟรมกระดานเป็นอย่างดี ใช้วัสดุเป็นพลาสติก ABS ที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถยึดมุมได้เป็นอย่างดี ดีไซน์โค้งมนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ฉากติดตั้งซ่อนรูป มองไม่เห็นหูแขวน

     เปลี่ยนโฉมการแขวนกระดานไวท์บอร์ดบนผนัง ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งแบบฉากรับน้ำหนัก (Bracket) ทำให้ดูเหมือนว่ากระดานแปะลอยอยู่บนผนังอย่างสวยงาม ฉากรับน้ำหนักออกแบบมาให้พอดีกับเฟรมและมีสีกลมกลืนกัน ทำให้กระดานดูสวยกลมกลืนไปกับห้องที่ติดตั้ง ใช้เวลาติดตั้งน้อย รับน้ำหนักได้ดี และติดตั้งบนผนังได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผนังปูน ผนังยิปซัม ผนังไม้อัด หรือผนังเบา

 

กระดาน CSR ดี อย่างไร?

★การกำหนดและการเลือกใช้วัสดุ คำนึงถึงสุขกาพและสี่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วัสดุที่ใช้ผลิต★

       วัสดุที่ใช้ผลิตผิวหน้ากระดาน ใช้มาตรฐานของ (American Society of Testing and Materials) ASTM D-4236 ผ่านการ Test ของสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง Third Party By SGS ให้ความมั่นใจต่อผูใช้ที่จะใด้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย จากส่วนผสมต่างๆที่ใช้ผลิตว่าไม่มีสารพิษ อันก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากโลหะหนัก สารตะกั่ว และสารพิษอันตรายที่แพร่กระจายตัวได้ ในขณะใช้งาน เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่นานาประเทศให้การยอมรับ นั่นหมายถึง ความแตกต่างจากกระดานทั่วไปในท้องตลาด    กระดาน CSR จึงมีผิวหน้าที่ไม่สะท้อนแสง ไม่ทำให้เสียสุขภาพสายตา ไม่ต้องตะแคงหัวเพื่อหามุมมองบนกระดานอีกต่อไป และยังใช้เป็นจอสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ได้ โดยไม่ต้องซื้อจอผ้าเพิ่ม แถมยังใช้เขียนอธิบายและเป็นจอฉายฯในแผ่นเดียวกัน 

       วัสดุที่ใช้ผลิตกรอบของกระดาน ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นที่ใช้ผลิตกรอบกระดานได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.

★ออกแบบเพื่อตอบสนองวัตฤประสงค์ในการใช้งานอย่างครบถ้วน★

       ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า กระดานทั่วไป แตกต่างจากกระดานในท้องตลาด ด้วยขนาดความสูงที่มากกว่ากระดานทั่วไป กระดาน CSR ออกแบบจัดเต็มให้มีขนาดของกระดานพื้นฐาน ที่ 1220 มิลลิเมตร วัดรวมขอบได้ 1260 มิลลิเมตร ความสูงสำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า 1205 มิลลิเมตร ในขณะที่กระดานทั่วไป มีขนาด 1200 มิลลิเมตร เมื่อใส่กรอบแล้วจะเหลือเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1180 มิลลิเมตร ทำให้ภาพขนาดมาตรฐาน 100 นิ้ว ไม่สามารถใช้งานทัสกรีนได้ เนื่องจากภาพตกขอบ ภาพตกนอกพื้นที่ใช้งาน ส่งผลให้ต้องลดขนาดการฉายให้จอเล็กลงโดยไม่จำเป็น และยังมีขนาดที่รองรับการฉายโปรเจคเตอร์ได้อย่างลงตัว คือ ความสูงที่ 1520 มิลลิเมตร พร้อมให้บริการ ตอบทุกโจทย์การใช้งาน

• กระดาน CSR ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับการใช้งานเขียน และใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่างๆ และมีความเรียบยาวตลอดแผ่นโดยไม่มีรอยต่อ มีวัสดุ Eastern Tape สำหรับปรับพื้นผิวของผนังให้มี ความเรียบสมํ่าเสมอ เพื่อรองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ระบบอินเทอร์เรคทีฟ INTERACTIVE ทุกรุ่น เพื่อทำให้กลายเป็นกระดานที่มีพื้นผิวหน้าตอบสนองการส้ัมผัสจากนิ้วมือ หรือปากกาอิเลคโทรนิค บนผิวกระดานได้เหนือกว่ากระดานอัจฉริยะทั่วไป

• กระดาน CSR มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น

  • กระดานตัดแสงไร้เงาสะท้อนไร้ฝุ่น สีครีม ที่ทำให้ห้องเรียนมีความสดชื่น สบายตา เหมาะสำหรับห้องเรียนสีเขียวGreen Room สร้างบรรยากาศในห้องเรียน จากแสงจ้า ถนอมสายตา เป็นกระดานที่น่าใช้มากสำหรับห้องเรียนที่ไม่ใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพราะให้บรรยากาศที่ดี ต่อห้องเรียน
  • กระดานสีเขียวเข้ม ไร้เงาสะท้อน ไร้ฝุ่น พร้อมเส้นตาราง เหมาะสำหรับห้องเรียนที่มีแสง สว่าง หรือมีแสงรอบด้านที่มีความจ้าโพลนของห้องเรียนมาก สีเขียวเข้มจะช่วยให้ลดความสว่าง ของห้องเรียนลง เหมาะสำหรับใช้งานเขียน เพียงอย่างเดียว ไม่ใช้เครื่องฉายภาพต่างๆ
  • กระดานสีขาวชนิดผิว MATT ไร้เงาสะท้อน ไร้ฝุ่น ชนิดไม่มีเส้นตาราง ใช้สำหรับเขียนและ ใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่าง ๆ โดยไม่มีจุดสะท้อนแสงเช้าตา จากหลอดของเครื่องฉาย Hot Spot Reflection เหมาะสำหรับห้องเรียนที่เน้นการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประกอบการเรียน การสอนมากเป็นพิเศษ
  • กระดานสีขาวชนิดผิว MATT ไร้เงาสะท้อน ไร้ฝุ่น ชนิดมีเส้นตาราง ใช้สำหรับเขียนและ ใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่าง ๆ โดยไม่มีจุดสะท้อนแสงเช้าตา จากหลอดของเครื่องฉาย Hot Spot Reflection เหมาะสำหรับห้องเรียนที่เน้นการเขียน เพราะเส้นตารางจะช่วยให้การเขียน การใช้พื้นที่ของกระดาน ตอบสนองวับรายละเอียดที่สอนได้อย่างเป็นระเบียบ เส้นตารางช่วยใน การสอนที่ต้องเขียนเป็นแถวยาว สวยงาม น่าอ่านไม่สับสนทั้งให้การเขียนสัดส่วนของตัวอักษร ถูกต้องตามหลัก อักขระวิธี เป็นกระดานที่เหมาะสำหรับห้องเรียนท้่วไปที่ต้องใช้งานกระดานในการ เขียนและการฉายโปรเจคเตอร์ประกอบ

★ผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้งานทุกชนิดอย่างครบวงจรและมีความ Compatibility★

• วัสดุที่ใช้ผลิตผิวหน้ากระดานและปากกา ใช้มาตรฐานของ ASTM D-4236 (American Society of Testing and Materials)ผ่านการ Test ของสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง Third Party By SGS ให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้ที่จะได้รับผลิตภณฑ์ที่ปลอดภ้ย จากส่วนผสมต่างๆที่ใช้ผลิตว่าไม่มี สารพิษ อันก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากโลหะหนัก สารตะกั่วหรือสารพิษที่เป็นอันตรายที่แพร่กระจาย จากผิวกระดานและปากกาในขณะใช้งาน เป็นมาตรฐานสากล ที่นานาประเทศให้การยอมรับ กระดาน CSR และปากกา CSR WATER CHALK ได้รับการทดสอบรับผิดชอบให้มีความ Compatible ในการเขียนและการลบกระดาน ที่ทำให้เขียนคล่องและลบง่ายไม่ทิ้งคราบบนกระดาน โดยจำหน่าย ควบคู่กัน แตกต่างกับผู้จำหน่ายกระดานทั่วไปที่ผู้ซื้อกระดานต้องหาซื้อปากกาเอง โดยไม่มีการ ทดสอบจากผู้ขายว่ามีความ Compatibility กันหรือไม่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย (นี่คือข้อแตกต่างกับบริษัทฯอื่นๆที่ขายเรือแต่ไม่ขายพาย) จึงส่งผลให้ การใช้งานที่มีปัญหา ต่างปัดความรับผิดชอบในการใช้งานที่มีปัญหาเรื่องคราบสกรกค้างบนกระดาน ลบยาก  CSR จึงเป็นบริษัทฯเดียวที่ผลิตกระดานและปากกาครบวงจร จึงให้ความมั่นใจในการใช้งานที่ดีที่สุด

• รองรับอุปกรณ์เสริม กระดาน CSR มีคุณสมบัติที่รองรับกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่นระบบสัมผัส แบบ INTERACTIVE ทุกระบบ เครื่องฉายต่างๆทุกยี่ห้อ หรือหากมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และ คอมพิวเตอร์เดิมอยู่แล้ว สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม ทำให้กลายเป็นกระดานที่สัมผัสหน้าจอกระดานได้ ด้วยนิ้วสัมผัสหรือปากกาอิเลคโทรนิคได้ทันที ประหยัดกว่าและยังมีคุณภาพที่เหนือกว่ากระดานอัฉริยะ ที่ใช้งานกันนอยู่ทั่วไป ที่มีข้อจำกัดมากมาย อีกทั้งผู้ใช้ไม่สามารถดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเองได้ แตกต่างกับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ทำให้กระดานห้องเรียน กลายเป็นกระดานอิเลคโทรนิคบวกกับ กระดานอัฉริยะ เป็นกระดานมัลติมีเดีย สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายคล่องด้วและสามารถพัฒนาต่อยอด รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง

• รูปแบบสวยงาม ทันสมัย กระดาน CSR สวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้นานมากกว่ากระดานทั่วไป ด้วยรูปแบบ ขนาด ที่ผลิตอย่างเหมาะสมกับขนาดต่างๆของห้องเรียน เพื่อให้ตอบสนองการใช้งาน ได้อย่างเต็มรูปแบบ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการผลิตและติดตั้ง เพื่อให้ใด้ความสวยงามและ มั่นคงแข็งแรง อีกทั้งยังมีรูปแบบ,วัสดุ, ให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพื่อความ "ใช่" ที่ลงด้ว

• รับประกันคุณภาพ กระดาน CSR รับประกันคุณภาพที่ยาวนานกว่าใครๆ เส้นตางรางจะต้อง ไม่หลุดลอกออกจากผิวกระดานเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของกระดาน CSR ทุกแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ไร้ฝุ่นเพื่อสุขภาพ CSR เป็นกระดานที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ จากฝุ่นพิษ PM 2.5 มีทั้งแบบธรรมดา และแบบถนอมสายตาของนักเรียน ด้วยผิวหน้ากระดานที่ไร้เงาภาพสะท้อน และไม่มีจุด Hot Spot จากการฉายโปรเจคเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด หน้าชั้นเรียน ที่ CSR ผลิตที่หลากหลาย ทั้งสำเร็จรูป และรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถออกแบบที่ต้องการ ในแบบเฉพาะของตนเอง ไม่ซ้ำแบบใคร Unique ในรูปแบบ "Smart Design" กระดานไวท์บอร์ด CSR  คัดกรองวัสดุคุณภาพ  ที่นำเข้าในการผลิตทุกชิ้นส่วน  ให้ความมั่นใจในคุณภาพของวัสดุที่ดีเยี่ยม    โดยนโยบายของ   CSR ที่   "ไม่ใช้" วัสดุเช่น แผ่นโฟม แผ่นพลาสติก หรือผลิต โดยการ พอกแผ่น ตัด-ต่อ-ปะ-แปะ โดยมีแผ่นโลหะปะต่อด้านหลังไว้ เพื่อจะพยุง ประกบขึ้นรูปให้เป็นแผ่นกระดาน ซึ่งนอกจากจะมีน้ำหนักมากเกินไปแล้วโดยไม่จำเป็น  กระดานไวท์บอร์ด CSR ทุกแผ่น ไม่มีการตัดต่อ ปะ แปะ แผ่นโครงสร้าง ผลิตจากแผ่นไม้ HMRที่ขึ้นรูปได้เป็นแผ่นเดียวตลอดทั้งแผ่นและมีคุณสมบัติพิเศษ  ด้วยการผสมสารพิเศษทำให้สามารถ  ทนต่อ ความชื้น ไม่พอง ไม่กลัวน้ำ ทำให้การใช้งาน ได้อย่างยาวนาน เรียบสนิท แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม 

กระดานขนาดใหญ่ ไร้ภาพเงาสะท้อน ไม่มีจุดสะท้อนดวงไฟ " Hot Spot "

มิติใหม่  ของกระดานหน้าชั้นเรียน  ห้องเรียน ห้องทำงาน และห้องประชุมที่ต้องการใช้พื้นที่เป็นจอภาพขนาดใหญ่ จุใจในการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งใช้ เขียน และใช้เป็นจอรับภาพ ที่คุณสามารถกำหนดขนาดได้ตามความพอใจ กับความสูง 152 เซนติเมตร ตอบสนองการใช้งานที่สมบูรณ์แบบของโปรเจคเตอร์และงานเขียนกระดาน

จุดเด่นของกระดาน CSR คือ ความเรียบเนียน ที่มีความแข็งแรง มาพร้อมกับโครงสร้างของกระดาน ที่แข็งแรง คุณภาพที่เหนือกว่า เพราะเป็นไม้อัดขึ้นรูปขนาดใหญ่ ทั้งแผ่น เป็นชิ้นเดียว จึงเรียบสนิท แข็งแรง วัสดุโครงสร้างของกระดาน ที่ไม่มีการซ่อนการ ต่อ-แปะ ใด ๆ ไว้ด้านหลัง กระดาน CSR เปิดมุมมองของโลกกว้าง อย่างเต็มตา จุใจ ให้กับการนำเสนอ งานสอน ของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 098 826 2549 , 081 814 8393 , 089 945 3355
ID Line : 0817546432

Visitors: 185,668