นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        ในการเลือกให้ข้อมูลกับเราของท่าน เราได้รับรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ท่านยินดีให้กับเรา ซึ่งท่านได้พิจารณาแล้วว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในการติดต่อทางธุรกิจ ดำเนินเอกสาร หรือการติดต่อสอบถามข้อมูล เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างดีที่สุด เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลในทางธุรกิจที่เป็นไปตามกฏหมายกำหนดเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       ซี.เอส.อาร์.เทคโนโปรดักส์ คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราเป็นสำคัญ เราจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ใช้ในการติดต่อกับเราทั้งหมด เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีองค์กรภายนอกหรือบุคคลที่สามเข้ามาดึงข้อมูลของท่านไปใช้ประโยชน์ในทางใดก็ตาม ดังนั้นท่านจึงสามารถสมัครสมาชิก สั่งซื้อ และกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อใช้ในการติดต่อสอบถามหรือซื้อ-ขายกับเราได้


Visitors: 238,799