สิ่งที่ควรรู้เรื่องกระดาน

กระดานโครงสร้างไม้  

 

 กระดานโครงสร้างไม้ กระดานชอล์ก หมดยุคแล้ว

ต้องรณรงค์ให้เลิกใช้ เพราะ

ปัญหาจากฝุ่นพิษขนาดเล็ก 

จากละอองของหมึกเคมี ฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่กำลังตื่นตัวกันในขณะนี้ 

หารู้ไม่ว่า ฝุ่นที่เล็กกว่านั้น เกิดจาก การลบกระดาน ของคุณเอง 

ฝุ่นจากปากกาเคมี กระจายฟุ้งอยู่ในห้องเรียน มหัตภัยร้าย ที่อยู่ ในห้องเรียน 

 ถึงเวลาแล้ว....ที่จะต้องปกป้องทุกคน จากฝุ่นละอองเคมีในห้องเรียน 

ทว่าปัญหาเรื่อง ฝุ่นละอองพิษที่กระทบต่อสุขภาพ ของเด็กๆ 

ที่คุณพร่ำบอกใครต่อใครว่า "รัก" นี้

จะมีโอกาส "แก้ไข" ได้หรือไม่

มันขึ้นอยู่กับ "การตัดสินใจ" ของคุณ !!!

 

   โครงสร้างกระดานแผ่นเหล็ก
กระดานแผ่นเหล็ก เคลือบเซรามิก 
 
โครงสร้างของกระดานแผ่นเหล็ก 
 
                                                ที่ใช้วิธี คลี่ดึงแผ่นเหล็กออกจากม้วนเหล็ก แล้วตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการ ออกมาเป็นเหล็กแผ่น 
                                         ตัวแผ่นเหล็ก จะยวบอ่อนตัวโค้งไปมา และจะดิ้นตัวไปมา มากน้อยขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นเหล็ก กรณีที่
                                         เป็นแผ่นขนาดเล็กเท่าแผ่นไม้อัด สามารถเอาแผ่นเหล็ก ผนึกกับแผ่นไม้อัดได้ด้วย กาวอีพ็อกซี่ กาวยาง 
                                         กาวสำเร็จรูป  โดยให้ไม้อัดเป็นตัว Body หรือเป็นแกนโครงสร้าง เพื่อยึดแผ่นเหล็กไว้ ให้ติดแน่นบนแผ่นไม้อัด 
                                         ก็จะได้กระดานที่มีโครงสร้างเป็นไม้อัดผนึกด้วยแผ่นเหล็ก
            
                                                น้ำหนักของกระดานเหล็ก ก็คำนวนคร่าวๆได้จากแผ่นเหล็ก ที่ความหนา 0.4 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากับ
                                         แผ่นไม้อัด คือกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต จะหนัก ประมาณแผ่น 9.3 กิโลกรัม บวกกับน้ำหนักของแผ่นไม้อัด
                                         ประมาณ 12.8 กิโลกรัม ที่ความหนา 6 มิลลิเมตร ก็จะมีน้ำหนักของกาวที่ใช้ อีกเล็กน้อย  รวมคร่าวๆก็จะหนัก
                                         21 กิโล นี่คือนำหนักของ ไม้อัด บวกกับ แผ่นเหล็ก 1 แผ่น
 
 
                                                 การผนึกแผ่นเหล็กขนาดเล็กนี้ สามารถทำได้เรียบเนียน สวยงาม เพราะเป็นการผนึกลงบนแผ่นไม้อัด 
                                         โดยมีแกน (BODY / CORE ) เป็นแผ่นเดียวกันตลอดความยาวของไม้อัด จึงสามารถไล่อากาศได้ดีและต่อเนื่อง 
                                         ข้อดีของการผนึกแผ่นเหล็กลงบนแผ่นไม้ จะทำให้แผ่นเหล็ก แนบสนิทกับแผ่นไม้ เมื่อได้รับแรงกดหนัก เช่นเกิด
                                         การกระแทกของวัตถุที่มีน้ำหนัก และเป็นมุม เป็นจุดกระแทก จะสามารถทนทานได้ดีกว่า ไม่เป็นรอยลักยิ้มหรือบุ๋ม
                                         ลงไป เพราะมีแผ่นไม้ช่วยซับแรง และต้านไว้ไม่ให้เกิดการยุบบุ๋ม ป้องกันการเกิดลักยิ้มได้ดี
           
                                                   กรณีที่เป็นแผ่นยาว 4.8 เมตร ซึ่งเป็นความยาว ของไม้อัดสองแผ่น ต่อกัน จะต้องใช้ความระมัดระวัง
                                         และต้องใช้เทคนิคในการผนึกกาวและการไล่อากาศ ที่ไม่ต่อเนื่องในจุดที่ต่อของไม้อัด 
 
 
                                                  กรณีแผ่นขนาด 4.8 เมตร เพื่อไม่ห้แผ่นเหล็กพับหักงอ ตรงช่วง รอยต่อของแผ่นไม้ บริษัทผู้ผลิตฯ
                                         ชั้นนำ จะใช้แผ่นไม้อัดขนาดพิเศษ ความยาวถึง 4.88 เมตร เข้ามาทำการผลิต โดยไม่ต้อง "ต่อ" แผ่นไม้ 
                                         ทำให้ได้งานที่เรียบเนียน สวยงาม แข็งแรง สบายตาตลอดแผ่น น้ำหนักรวมก็อยู่ที่ 42-45 กิโล โดยประมาณ 
            
                                                   ในขณะที่บางแห่ง ขึ้นรูปกระดานแผ่นเหล็กด้วยการใช้ แผ่นโฟม (โฟมที่เอามารองกันกระแทกหรือเอามาตัด
                                         ตัวหนังสือตามงานบวชงานแต่ง) 
                                                   โฟมเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา อ่อนตัวได้ เนื้อโฟมยุ่ยง่าย ไม่แข็งแรงเมื่อเทียบกับไม้อัด โฟมแผ่นบาง 
                                         ถูกใช้ในการให้คงรูป ใช้โฟมเป็นแกน ตรงกลาง ทำหน้าที่เป็น (BODY/CORE)  ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นเหล็ก
                                         สองแผ่น ยึดด้วยกาวทั้งสองด้านเพื่อให้เหล็กทรงรูปอยู่ได้
                                                   
                                                   เมื่อเอาโฟมมาผนึกกับแผ่นเหล็ก ถ้าผนึกระหว่างแผ่นเหล็กกับแผ่นโฟมเพียงด้านเดียว ก็จะได้แผ่นที่ 
                                         ยวบและดิ้น อ่อนตัว ไม่เป็นแผ่นตรง จึงต้องใช้แผ่นเหล็กแผ่นบางกว่าแผ่นหน้าอีกแผ่นหนึ่ง มาผนึกประกบ 
                                         โดยมีแผ่นโฟมอยู่ตรงกลาง ทากาว รอแห้ง เพื่อบังคับให้แผ่นเหล็กติดกับโฟมทั้งสองข้าง จึงทรงตัวอยู่ได้ 
                                                   เมื่อกาวแห้งดีแล้วถึงจะทรงตัวเป็นแผ่นได้ ซึ่งทำให้แผ่นกระดานมีน้ำหนักน้อยลง โดยแผ่นเหล็ก
                                         เหล็กจะมีน้ำหนักรวมกาวแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 40 กิโล ไม่รวมวัสดุอื่น 
                                                   
                                         
                                                    ปัญหาจากการใช้โฟมเป็นแกนกลางนั้น จากภาพหากมีวัตถุที่มีลักษณะ ที่เป็นมุมแหลมและถูก
                                         แรงกระแทก ก็จะเกิดรอยลักยิ้มได้ง่าย เพราะแผ่นโฟม ทำหน้าที่เพียงเป็นบอดีให้สามารถ  ขึ้นรูปทรงได้ 
                                         แต่ความหนาแน่นของโฟมน้อยกว่าแผ่นไม้ จึงไม่อาจต้านแรงกระแทกเป็นจุดได้ ทำให้เกิดรอย "ลักยิ้ม"
                                         ได้ง่าย ตามภาพ  
                                                    ประการสำคัญ เราไม่ได้ใช้น้ำหนักของกระดานเป็นตัวกำหนดคุณภาพของกระดาน เราใช้คุณสมบัติ
                                         ของผิวกระดาน และความแข็งแรงของโครงสร้างของกระดานเป็นตัวชี้วัด
 
                                                                                 แผ่นเหล็ก เคลือบ เซรามิค
 
                                                คือการเคลือบด้วยวัสดุ porcelain ที่ใช้ทำจานกระเบื้อง เคลือบลงบนผิวแผ่นเหล็กบางๆ เพื่อให้เกิดความมัน
                                         ที่พื้นผิว เพื่อแก้ปัญหาการลบกระดาน ทำความสะอาดง่าย ไม่ซึมน้ำ เพราะมีผิวบางๆเป็น "เซรามิค"
                                                
                                                ปัญหาของแผ่นเหล็กเคลือบเซรามิค ที่ได้จากการเคลือบผิวก็คือ ความมัน ที่เป็น "จุดอ่อน" สร้างจุดสะท้อนแสง
                                         ที่เรียกว่า Hot Spot แม้จะใช้กรรมวิธีในการผลิต ให้ลดการสะท้อน ก็ทำได้บางส่วน ยังคงการสะท้อนเป็นจุด Hot Spot 
                                         
                                                เมื่อนำไปเป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้ต้องยอมรับสภาพ
 
                                                                                      กึ่งเงา กึ่งด้าน 
                                         
                                         และยอมรับให้มีจุด Hot Spot ที่มองเห็นภาพสะท้อนของดวงไฟส่องสว่าง 
                                                เพื่อสุขภาพที่ดีของสายตา จึงควรหลีกเลื่องการมองตรงที่เป็นจุด Hot Spot เพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อ
                                         สุขภาพสายตา 
                                                สรุป กระดานเซรามิค มีจุด Hot Spot สะท้อนแสงแน่นอน แก้ไม่ได้ การสะท้อนแสงนี้ เกิดจากผิวหน้าของแก้ว 
                                         หรือ พอร์ชเลน ที่ใช้เป็นชั้นเคลือบนั่นเอง จึงได้ธรรมชาติที่เหมือนกับผิวของกระจก คือแข็งเรียบ มัน เงา ลื่น 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
                                                         ภาพประกอบเพื่อเปรียบเทียบ 
โครงสร้างแผ่นกระดานแผ่นเหล็ก (แกนกลาง ทำจาก แผ่นโฟม ) ทั่วไป  
 
 
กระดานแผ่นเหล็กทั่วไป ใช้แผ่นโฟมขึ้นรูป       
 
 
เปลี่ยนมาใช้ กระดานแผ่นเหล็ก CSR ดีกว่า 
หมดปัญหากวนใจ
 
 
 
กระดานแผ่นเหล็ก CSR ที่ผนึกแผ่นเหล็กลงบนพื้นไม้อัดที่ไร้รอยต่อยาวตลอดแผ่น 4.88 เมตร 
โดยการลามิเนตด้วยกาวชนิดพิเศษลงบนแผ่นไม้จึงได้แผ่นไม้ที่แข็งให้ความคงทน
แข็งแรงกว่า ทนทานต่อแรงกระแทกสูงกว่า 
 

 

ลองทุบกระดาน CSR ดูด้วย ไม้ฆ้อนเหล็ก เปรียบเทียบ 

 

Visitors: 135,023