ผลงานที่ผ่านมา

โรงเรียนหลายแห่งตระหนักถึงปัญหาฝุ่นและแสงสะท้อน
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ครูและนักเรียน
จึงได้เปลี่ยนมาใช้กระดานและปากกาจาก 

C.S.R.TECHNO PRODUCT CO.,LTD


  ภาพหลังการติดตั้ง โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ภาพการปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนกระดานใหม่ ใช้ CSR WHITE BOARD ปลอดภัย ไร้ฝุ่นพิษ PM 2.5 

เปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนชอล์กฝุ่นเป็นห้องเรียนสีเขียวไร้ฝุ่น กำจัดปัญหาฝุ่นชอล์กอันเป็นอันตรายต่อครูและนักเรียน


  

ภาพการติดตั้งแผ่นฟิล์มผิวหน้ากระดานบนกระดานเก่า

กระดานเดิมติดตั้งพร้อม Built-in เฟอร์นิเจอร์ แต่สภาพกระดานย่ำแย่ ไม่สามารถถอดออกได้ จึงติดตั้งเฉพาะแผ่นฟิล์มผิวหน้าเพื่อปรับปรุงสภาพและรักษากระดาน


 

 

สถานศึกษาชั้นนำ เปลี่ยนกระดานกระจกออก
แล้วใช้กระดาน CSR ที่ตอบทุกโจทย์การใช้งาน เพื่อคุณและคนที่คุณรัก

มหาวิทยาลัยวไลยองกรณ์ถอด กระดานกระจก หันมาใช้กระดานที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายกว่า

ทั้งการเขียนและการฉายภาพโปรเจกเตอร์ อีกทั้งยังถนอมสุขภาพของครูและนักเรียน

 


 


รูปหลังการติดตั้งแผ่นฟิล์มผิวหน้ากระดาน

ภาพการติดตั้งแผ่นฟิล์มผิวหน้ากระดาน

Visitors: 185,664