ผลงานที่ผ่านมา

 งานติดตั้งที่ผ่านมา (บางส่วน) 

C.S.R. ผู้เชี่ยวชาญ กระดานโรงเรียน
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ด้วยทีมที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ
เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัด 

โรงเรียนหลายแห่งตระหนักถึงปัญหาฝุ่นและแสงสะท้อน
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ครูและนักเรียน
จึงได้เปลี่ยนมาใช้กระดานและปากกาจาก 
C.S.R.TECHNO PRODUCT CO.,LTD


  ภาพหลังการติดตั้ง โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ภาพการปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนกระดานใหม่ ใช้ CSR WHITE BOARD ปลอดภัย ไร้ฝุ่นพิษ PM 2.5 

เปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนชอล์กฝุ่นเป็นห้องเรียนสีเขียวไร้ฝุ่น กำจัดปัญหาฝุ่นชอล์กอันเป็นอันตรายต่อครูและนักเรียน


  

ภาพการติดตั้งแผ่นฟิล์มผิวหน้ากระดานบนกระดานเก่า

กระดานเดิมติดตั้งพร้อม Built-in เฟอร์นิเจอร์ แต่สภาพกระดานย่ำแย่ ไม่สามารถถอดออกได้ จึงติดตั้งเฉพาะแผ่นฟิล์มผิวหน้าเพื่อปรับปรุงสภาพและรักษากระดาน


 

 

สถานศึกษาชั้นนำ เปลี่ยนกระดานกระจกออก
แล้วใช้กระดาน CSR ที่ตอบทุกโจทย์การใช้งาน เพื่อคุณและคนที่คุณรัก

มหาวิทยาลัยวไลยองกรณ์ถอด กระดานกระจก หันมาใช้กระดานที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายกว่า

ทั้งการเขียนและการฉายภาพโปรเจกเตอร์ อีกทั้งยังถนอมสุขภาพของครูและนักเรียน

 


 

 

 

 


ภาพการติดตั้งแผ่นฟิล์มผิวหน้ากระดาน

รูปหลังการติดตั้งแผ่นฟิล์มผิวหน้ากระดาน

Visitors: 238,799