ผลงานที่ผ่านมา

ได้รับความไว้วางใจ เลือกใช้ กระดาน CSR ไร้ภาพเงาสะท้อนกลับ
เพื่อใช้ในห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Distance Learning Television Station (DLTV) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
 
 
สะใจกับจอขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ในห้องเรียนยุค 4.0
เต็มตาเต็มที่ กับกระดาน CSR WHITE BOARD HQ  
 

Visitors: 105,444