ผลงานที่ผ่านมา

การติดตั้งฟิล์มกระดานไวท์บอร์ด
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ไกลกังวล

ได้รับความไว้วางใจ เลือกใช้ กระดาน CSR ไร้ภาพเงาสะท้อนกลับ
เพื่อใช้ในห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Distance Learning Television Station (DLTV) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
สะใจกับจอขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ในห้องเรียนยุค 4.0
เต็มตาเต็มที่ กับกระดาน CSR WHITE BOARD HQ  
 

สถานศึกษาชั้นนำ เปลี่ยนกระดานกระจกออก

แล้วใช้กระดาน CSR ที่ตอบทุกโจทย์การใช้งาน เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เปลี่ยนกระดานกระจกออก แล้วใช้กระดาน CSR AEC HQ W16 AL02 

กระดานที่ใช้เขียนและเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์  รูปแบบพาโนราม่า ที่ทันสมัย ในยุค 4.0

Visitors: 131,547