นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขที่เรารับเปลี่ยนสินค้า

เราจะรับเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน ในกรณีที่ท่านพบว่าสินค้าเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้

 1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาดสินค้า
 3. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย

ขั้นตอนในการเปลี่ยนสินค้า

 1. เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา แล้วพบว่าสินค้ามีปัญหา ให้ท่านแจ้งกลับมาที่เราภายใน 72 ชั่วโมง 
 2. ท่านจะต้องบันทึกรูปความเสียหาย และส่งข้อมูลให้กับเรา

 

นโยบายการคืนสินค้า และการรับเงินคืน

เงื่อนไขที่เรารับคืนสินค้า

เราจะรับคืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน เมื่อลูกค้านำสินค้าส่งคืนภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ดังนั้นลูกค้าจึงต้องตรวจสอบสินค้าอย่างเร็วที่สุดหลังจากได้รับสินค้า และสินค้าดังกล่าวจะต้องเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้

 1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาดสินค้า
 3. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย

โดยเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับเงินคืน ได้แก่

 1. ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน หากสินค้าที่ลูกค้านำมาคืนอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือใกล้เคียงกับวันที่เราได้จัดส่งสินค้าให้กับท่าน
 2. ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนเพียงครึ่งหนึ่ง หากสินค้าที่ลูกค้านำมาคืนอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการกระทำของลูกค้าที่ทำให้สินค้ามีสภาพต่างไปจากวันที่เราได้จัดส่งสินค้าให้กับท่าน
 3. ลูกค้าจะได้รับชำระเงินเป็นการโอนเข้าบัญชี ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังท่านส่งคืนสินค้า และเราตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย
 4. ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่ง ซึ่งคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทขนส่งสินค้าต่างๆกำหนดไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้

ขั้นตอนในการคืนสินค้า

 1. เมื่อท่านต้องการคืนสินค้า ให้ท่านแจ้งกลับมาที่เราภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า
 2. นำสินค้าเข้ามาเปลี่ยนคืนที่บริษัท โดยส่งคืนกับบริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือเข้ามาติดต่อคืนสินค้าเองที่บริษัท ดูแผนที่

 

 


 

Visitors: 238,791