วิธีการเลือกกระดานหน้าชั้นเรียน

เลือกกระดานหน้าชั้นเรียน ควรเลือกอย่างไรดี ?

การเลือกกระดานไวท์บอร์ด ต้องพิจารณาถึงอะไรบ้าง?

       คุณลักษณะที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเลือกกระดานหน้าชั้นเรียนมีมากมาย มีกระดานหลายชนิดให้เลือกใช้ จนบางทีก็เกิดความสับสนและเกิดคำถามว่า จะเลือกกระดานชนิดไหน? เลือกอย่างไร? จึงจะได้กระดานที่เหมาะสมกับการใช้งานกระดานหน้าชั้นเรียน เราควรเริ่มต้นจากอะไรดี? คำถามง่าย แต่ก็ทำให้หลายคนเกิดความลังเล เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันตรงเรื่องใหญ่ที่สุดกันก่อนดีกว่า เรื่องที่เราควรให้น้ำหนักความสำคัญที่สุดคือ “เรื่องสุขภาพ” เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ ตั้งแต่วิทยากร ครู ที่เขียนกระดาน นักเรียน ผู้เข้าเรียน ตลอดจนแม่บ้านที่ต้องดูแลและทำความสะอาด ก่อนและหลังใช้กระดาน

       ผลกระทบต่อสุขภาพ เรื่องแรกก็คือ "Pollution" ฝุ่นละเอียด ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดจาก "หมึก" ของปากกาที่ใช้เขียนกระดาน เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศ ได้ในช่วงที่กำลังลบกระดาน และอันตรายจากกลิ่นสาร Solvent ที่ส่วนใหญ่จะถูกทำให้มีกลิ่นหอมเพื่อให้ผู้ใช้คิดว่าไม่น่าจะมีอันตราย แต่ในความเป็นจริงทั้งฝุ่นและกลิ่นหอมของเคมีเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ต่อสุขภาพของผู้ใช้ กระดานไม่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นและกลิ่น แต่กระดานที่นิยมใช้คู่กับปากกาเคมีในท้องตลาดส่วนใหญ่ ทำจากวัสดุที่ใช้ทำงานเฟอร์นิเจอร์ เพียงเพื่อให้เห็นสีจากปากกาเคมีที่เขียนเป็นพอ เมื่อใช้ร่วมกันก็เกิดฝุ่นพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

       ผลกระทบต่อสุขภาพ ในเรื่องของสายตาของนักเรียนที่ควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องแรก นั่นก็คือ "Reflection" กระดานที่มีความเงาวาว สะท้อนแสง เป็นต้นเหตุของในการทำลายสุขภาพสายตาของนักเรียน การนั่งเรียนในตำแหน่งประจำที่ กับมุมของการสะท้อนแสงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลกระทบต่อลักษณาการ สุขลักษณะของการมองเห็น อันเป็นต้นเหตุของสุขภาพสายตา และรวมถึงบุคคลิกภาพที่เสียไป

       เราตัดสินใจเรื่องใหญ่ทั้งสองเรื่องนี้อย่างไร คุณคือบุคคลสำคัญอันดับแรกที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาพของ “ผู้ใช้” ที่มีค่า ใน "สายตา" ของคุณ 

"คุณ" คือ "ผู้ตัดสินใจ"

 

การกำหนดรูปแบบ รายละเอียด คุณลักษณะการดาน ทำอย่างไร?

       ในขั้นตอนต่อไป คือการเลือกและกำหนดรายละเอียด ที่จำเป็นใช้งานกระดานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนการสอนในระดับอนุบาล, ประถม, มัธยม, และอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย ก็มีวิธี วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีไปอย่างมากมาย แต่ไม่ว่าจะมีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยแค่ไหน ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระดานหน้าชั้นเรียนอยู่ดี กระดานที่ดีและเหมาะสมจึงจำเป็นต้องกำหนดรายะเอียดที่ผู้ใช้ มีความต้องการใช้ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่ เช่น ในระดับเด็กเล็ก ตั้งแต่ อนุบาลจนถึงชั้นประถม ควรใช้กระดานอย่างไร คำตอบก็คือกระดานที่ต้องมีคุณลักษณะที่ทำให้เกิดการจดจำเป็น First impression ความประทับใจแรกที่เข้าสู่ห้องเรียน  เด็ก ๆ จะเรียนรู้และจดจำทุกสิ่งอย่างเอาไว้ด้วยความตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็น สนุก การวาด การเขียนที่อิสระ กระดานที่ใช้ในระดับเด็กเล็กตั้งแต่เตรียมอนุบาล ควรใช้เป็นกระดานที่มีสีพื้น หรือสีขาว พื้นกระดานควรเปิดโล่ง

     ในส่วนของการเรียน การจำตัวอักษร พยัญชนะ ตัวเลขควรใช้แผ่นพิมพ์สำเร็จรูปเพื่อสร้างการจดจำซ้ำๆ ที่เหมือนกัน จนถึงการหัดอ่านพยัญชนะ  อักษร  ตัวเลข  และเมื่อเริ่มหัดเขียน  ขั้นตอนนี้    ควรใช้กระดานชนิดมีเส้นตารางและเขียนบนกระดานอย่างเป็นระเบียบ  เพื่อสร้างการจดจำ ทั้งลักษณะ  รูปลักษณ์  ของตัวอักษร  ตัวเลขและความเป็นระเบียบจากกระดานหน้าชั้นเรียน    การใช้กระดานที่มีเส้นตารางสำคัญมาก   เริ่มจากเด็กในวัยนี้   ไปถึงระดับประถม (ความสำคัญของเส้นตาราง อธิบายไว้แล้ว ที่หัวข้อความแตกต่าง ในเว็ปไซต์)

     กระดานหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมขึ้นไป ในแต่ละสถานศึกษา อาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันหลายอย่าง และความแตกต่างเรื่องของงบประมาณ เป็นสิ่งที่ทำให้ โอกาสในการเลือกใช้กระดานหน้าชั้นเรียนลดน้อยลงในแต่ละสถานศึกษา หากตัวงบประมาณเป็นเงื่อนไข  เราก็สามารถหาทางออกด้วยการเลือกใช้กระดานที่เหมาะสมได้ เพราะความหลากหลายของกระดานหน้าชั้นเรียน มีให้เลือกใช้และตอบโจทย์ได้อย่างมากมาย

     กระดานหน้าชั้นเรียนตั้งแต่ระดับมัธยม ในบริบทของหน่วยงาน สถานศึกษาของรัฐ ก็จะเริ่มจากงบประมาณ จากน้อยไปหามาก  แต่ก็ต้องคำนึงเรื่องสุขภาพไปด้วยพร้อมๆกันด้วย   ตัวอย่างที่จะยกให้เห็นว่า   เราสามารถเลือกใช้กระดานหน้าชั้นเรียนในราคาประหยัด  แต่เราจะใช้เทคนิคในการใช้งานเข้ามาช่วย  ก็จะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องต่างๆไปได้ พอสมควรเลยทีเดียว เช่น กระดานที่มีผิวเงาวาว จะมีราคาถูกกว่า กระดานที่มีผิวด้าน กระดานชนิดผิวเงาวาว สะท้อนแสงและสะท้อนภาพเงาคล้ายกระจก กระดานชนิดนี้ มีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เพราะทำง่ายโดยใช้วัสดุที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่นแผ่นฮาร์ดบอร์ด แผ่นไม้อัด หรือแผ่น MDF เคลือบสีสำเร็จรูป สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ หรือหาซื้อแผ่นปิดผิว ที่นิยมเรียกกันว่า แผ่น "ฟอร์เมก้า" มาทากาวยางปิดลงบนแผ่นไม้อัด แล้วนำไปใช้งาน ราคาประหยัดและสามารถทำใช้เองได้ แต่ก็มีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นมาก ยิ่งเขียนมาก ลบมาก ก็เสียเร็วมาก บางแห่งต้องปิดแผ่นทับแทบทุกปี ทำให้เสียเงินซ้ำ ๆ กับค่าใช้จ่ายซ่อมแซมต่อเนื่องทุกปี กลายเป็นกระดานแพงขึ้นไปเรื่อยๆจากการซ่อมแซมสะสม 

     กระดานสำเร็จรูป แผ่นปิดผิว ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์นั้น ถูกออกแบบผิวหน้ามาเพื่อให้กันน้ำ โดยการเคลือบผิวให้มีความลื่น เงาวาว แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทำกระดานหน้าชั้นเรียน การเคลือบผิว   ต้องใช้สารทำละลายเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกับปากกาเคมี ที่ใช้สารทำละลายเป็นส่วนผสม ดังนั้น  ทุกเส้นที่ขีดเขียนคือการทำลายผิวหน้า ทุกครั้งที่เขียนด้วยปากกาเคมีคือการสูดดมเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

     การแก้ไขและเลือกใช้กระดานที่มีราคาประหยัด จึงแนะนำให้ใช้กระดาน CSR   ที่ขึ้นต้นด้วยรหัส CSR AEC GW ก็จะได้ กระดานที่ออกแบบมาเพื่อใช้ผลิตกระดาน  สำหรับใช้งานเขียนและลบโดยเฉพาะ รุ่น CSR AEC GW  มีผิวหน้าเงาวาว สะท้อนแสงเหมือนกระจก   มีความคงทนต่อการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดได้ทุกแบรนด์   ลบง่าย    เพราะผิวที่ออกแบบมาเพื่อใช้ทำกระดานโดยตรง สามารถใช้แม่เหล็ก ติดที่แผ่นกระดานได้ด้วย กระดานรุ่นนี้    มีราคาสูงกว่ากระดานธรรมทั่วไปในท้องตลาดเพียงเล็กน้อย แต่มีอายุการใช้งานมากกว่าหลายเท่าตัว ไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขบ่อยๆ ถือว่าประหยัดสูงสุด   คุ้มค่าเงินที่สุด

     อย่างไรก็ตาม ความเงา การสะท้อนแสง เป็นสิ่งที่เราต้องไม่มองข้าม เมื่อมีกระดานเงาเราก็จะต้องแก้ไขโดยการปรับ ปิด กั้น บัง หรือ หลีก หลบ เลี่ยง   เพื่อหามุมมองที่ลดการสะท้อนแสง      ไม่นั่งประจำในจุดบอดนั้น เช่น อาจมีการสลับสับเปลี่ยนที่นั่ง จัดปรับมุมที่นั่งให้มุมที่มองเห็นได้ดีขึ้น ไม่นำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ไปฉายลงบนแผ่นกระดาน     ที่มีความเงาวาว   เพราะจะทำให้มองยากและเกิดจุด Hot Spot สะท้อนเข้าตาทำให้เกิดความรำคาญและเสียสุขภาพ สายตาเสีย รวมถึงการเปลี่ยนปากกาให้มีความเข้มขึ้น ขนาดของเส้นปากกาหนาขึ้น มองในระยะห่างได้ชัดดีการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 เพียงเปลี่ยนมาใช้ปากกา  CSR WATER CHALK  ก็จะหมดปัญหาเรื่องฝุ่นพิษและกลิ่นของหมึกได้อย่างง่ายๆ การลบกระดานสามารถลบได้ทั้งแบบ  Wet Erase และ Dry Erase   โดยใช้แปรงลบกระดานชนิดฟองน้ำ,ผ้าขนหนู    หรือแปรงลบกระดาน CSR 3 in 1 จะลบได้สะอาดเกลี้ยงเกลา หมดจรด ถนอมผิวหน้ากระดาน ทำให้ยืดอายุการใช้งานกระดานออกไปได้อีกหลายปี (ดู VDO วิธีการลบกระดาน)

     กระดานไวท์บอร์ด หน้าชั้นเรียนที่น่าใช้ โดยที่ขยับงบประมาณเพิ่มอีกไม่มาก ก็จะได้กระดานไวท์บอร์ดที่ ใช้เขียนและลบง่าย ไร้เงาภาพสะท้อน ใช้เป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ได้ติดแม่เหล็กได้ด้วยเรียกว่าครบวงจรเลยในราคาประหยัด โดยเลือก ใช้ในกลุ่มรหัส CSR AEC MW ก็จะได้กระดานที่ใช้งานได้ครบถ้วน   ราคาประหยัด     

     กระดานกรีนบอร์ด GREEN BOARDและกระดานดำ BLACK BOARD   กระดานหน้าชั้นเรียนที่มีประวัติการใช้งานมายาวนานมากและก็ยังคงมีอยู่   เรียกว่าเป็นกระดาน "อมตะ" ใช้ชอล์กแท่งเขียน มีปัญหาเรื่องฝุ่นมาก  ผู้ใช้ในสมัยก่อน ต้องผจญกับปัญหา การเคาะฝุ่นจากแปรงลบกระดานสักหลาดและทยอยเลิกใช้กัน เพราะปัญหาเรื่องความสกปรกเลอะเทอะ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นพิษ เป็นอันตราย ต่อผู้ใช้งานทั้งที่กระดานดำและกระดานเขียวนี้ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและความประทับใจในความคลาสสิคสีเส้น การวาดเขียน การแรเงาบนกระดาน 

ปัจจุบัน การพัฒนากระดาน   กรีนบอร์ด   และกระดานแบล็คบอร์ดทำให้สามารถตอบโจทย์การใช้งาน  แก้ไข ปัญหาที่กล่าวถึงนี้ลงได้อย่างหมดจรด  จากกระดานสร้างฝุ่น  เป็นกระดานไร้ฝุ่น  และมีฝุ่นน้อยมาก  แต่ก็ยังรักษาความคลาสสิค สวยงาม  และบรรยากาศการใช้งาน  ที่ชวนหลงใหลไปกับเส้นสาย  สีสรรของชอล์ก  แบบธรรมชาติ  ในงานสอน  งานเขียน งานวาด บนกระดานกระดาน กรีนบอร์ด และกระดานแบล็คบอร์ด นี้ได้พัฒนาให้สามารถใช้กับชอล์กฝุ่นน้อย Dustless และใช้ได้กับปากกาชนิดชอล์กน้ำ CSR WATER CHALK ได้อย่างสวยงามลงตัว เป็นกระดานผิวด้านเพียงสองชนิดเท่านั้นที่ผู้ใช้สามารถใช้ เครื่องเขียนได้สองอย่าง ทั้งชอล์กแท่ง และชอล์กน้ำ โดยการลบกระดานแบบ WET ERASE และแบบ DRY ERASE ก็สามารถทำได้  

กระดานที่มีสีเขียว ยังแยกออกเป็น  สีเขียวอ่อน  สีเขียวเข้ม  สีเขียวแบบมีเส้นตาราง ช่วยเขียน   และชนิดที่ไม่มีเส้นตาราง จนถึงกระดานเขียวที่เน้นใช้ชอล์กแท่ง   ที่ให้บรรยากาศแบบดั้งเดิม    โดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะลบกระดานดำ BLACK BOARD และกระดานเขียว GREEN BOARD  นอกจากจะใช้ในห้องเรียนก็ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการตกแต่ง ห้องทำงาน ร้านกาแฟ ได้อีกมากมาย เลือกใช้กลุ่มรหัส CSR AEC GB และ CSR AEC BB กระดานสมาร์ทดีไซน์ SMART DESIGN เป็นกระดานที่ผู้ใช้สามารถให้ออกแบบ   หรือนำแบบที่ต้องการมาให้ผลิต พร้อมวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ตารางกำหนดการทำงาน แผ่นสถิติ การนัดหมาย หรือเป็น กระดานที่ออก แบบเฉพาะในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตรี  ก็สามารถสั่งให้ออกแบบและผลิตได้   โดยกำหนดความต้องการใช้งานได้    เป็นกระดานที่ตอบสนองความต้องการทั้งรูปแบบและการใช้งานเมื่อมีข้อมูลแผ่นผิวกระดานต่างๆ   

 


Visitors: 185,666