กระดาน ติดแผ่นแม่เหล็ก


กระดาน ใช้เขียน ใช้เป็นจอฉายโปรเจคเตอร์

และใช้ติด แผ่นแม่เหล็ก วัสดุช่วยสอน ได้ในแผ่นเดียวกัน

 

กระดานที่ใช้เขียน ใช้ฉายโปรเจคเตอร์ และใช้ติดแผ่นแม่เหล็ก

 

 

 

Visitors: 238,799