กระดานบานเลื่อน ใส่จอโทรทัศน์

 

กระดานหน้าชั้นเรียนที่สามารถเลื่อนเปิด ปิด เก็บจอโทรทัศน์ได้ 

ปรับพื้นที่ช่วงกลางกระดาน ให้เป็นพื้นที่สำหรับใช้เขียน

สวยงาม สะดวก สะอาด แข็งแรง เลื่อนเงียบ ทนทาน 

Visitors: 185,659