ความแตกต่างของกระดานซี.เอส.อาร์.กับกระดานทั่วไป

กระดาน CSR แตกต่างอย่างไร ?

 1. การกําหนดและการเลือกใช้วัสดุ ที่คํานึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรฐานสากล ที่ผ่านการ TEST โดยใช้มาตรฐาน ASTM  (American Society of Testing and Materials)
 2. ออกแบบเพ่ื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างครบถ้วน
 3. ผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้งานทุกชนิดมีความครบวงจรและมีความเข้ากันได้ (Compatibility)
 4. รองรับอุปกรณ์เสริม เพียงชิ้นเดียว ที่ให้คุณภาพการใช้งานที่เหนือกว่ากระดานอัฉริยะทั่วไปทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ดูแลบํารุงรักษาง่ายกว่า ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาน้อยมาก
 5. รูปแบบสวยงาม ทันสมัย แข็งแรงทนทาน ใช้งานนานกว่าสิบปี
 6. มีการรับประกันคุณภาพที่ยาวนานกว่าใคร

 

กระดาน CSR ดี อย่างไร?

★การกำหนดและการเลือกใช้วัสดุ คำนึงถึงสุขกาพและสี่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วัสดุที่ใช้ผลิต★

       วัสดุที่ใช้ผลิตผิวหน้ากระดาน ใช้มาตรฐานของ (American Society of Testing and Materials) ASTM D-4236 ผ่านการ Test ของสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง Third Party By SGS ให้ความมั่นใจต่อผูใช้ที่จะใด้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย จากส่วนผสมต่างๆที่ใช้ผลิตว่าไม่มีสารพิษ อันก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากโลหะหนัก สารตะกั่ว และสารพิษอันตรายที่แพร่กระจายตัวได้ ในขณะใช้งาน เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่นานาประเทศให้การยอมรับ นั่นหมายถึง ความแตกต่างจากกระดานทั่วไปในท้องตลาด    กระดาน CSR จึงมีผิวหน้าที่ไม่สะท้อนแสง ไม่ทำให้เสียสุขภาพสายตา ไม่ต้องตะแคงหัวเพื่อหามุมมองบนกระดานอีกต่อไป และยังใช้เป็นจอสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ได้ โดยไม่ต้องซื้อจอผ้าเพิ่ม แถมยังใช้เขียนอธิบายและเป็นจอฉายฯในแผ่นเดียวกัน 

       วัสดุที่ใช้ผลิตกรอบของกระดาน ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นที่ใช้ผลิตกรอบกระดานได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.

★ออกแบบเพื่อตอบสนองวัตฤประสงค์ในการใช้งานอย่างครบถ้วน★

       ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า กระดานทั่วไป แตกต่างจากกระดานในท้องตลาด ด้วยขนาดความสูงที่มากกว่ากระดานทั่วไป กระดาน CSR ออกแบบจัดเต็มให้มีขนาดของกระดานพื้นฐาน ที่ 1220 มิลลิเมตร วัดรวมขอบได้ 1260 มิลลิเมตร ความสูงสำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า 1205 มิลลิเมตร ในขณะที่กระดานทั่วไป มีขนาด 1200 มิลลิเมตร เมื่อใส่กรอบแล้วจะเหลือเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1180 มิลลิเมตร ทำให้ภาพขนาดมาตรฐาน 100 นิ้ว ไม่สามารถใช้งานทัสกรีนได้ เนื่องจากภาพตกขอบ ภาพตกนอกพื้นที่ใช้งาน ส่งผลให้ต้องลดขนาดการฉายให้จอเล็กลงโดยไม่จำเป็น และยังมีขนาดที่รองรับการฉายโปรเจคเตอร์ได้อย่างลงตัว คือ ความสูงที่ 1520 มิลลิเมตร พร้อมให้บริการ ตอบทุกโจทย์การใช้งาน

กระดาน CSR ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับการใช้งานเขียน และใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่างๆ และมีความเรียบยาวตลอดแผ่นโดยไม่มีรอยต่อ มีวัสดุ Eastern Tape สำหรับปรับพื้นผิวของผนังให้มี ความเรียบสมํ่าเสมอ เพื่อรองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ระบบอินเทอร์เรคทีฟ INTERACTIVE ทุกรุ่น เพื่อทำให้กลายเป็นกระดานที่มีพื้นผิวหน้าตอบสนองการส้ัมผัสจากนิ้วมือ หรือปากกาอิเลคโทรนิค บนผิวกระดานได้เหนือกว่ากระดานอัจฉริยะทั่วไป

กระดาน CSR มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น

 • กระดานตัดแสงไร้เงาสะท้อนไร้ฝุ่น สีครีม ที่ทำให้ห้องเรียนมีความสดชื่น สบายตา เหมาะสำหรับห้องเรียนสีเขียวGreen Room สร้างบรรยากาศในห้องเรียน จากแสงจ้า ถนอมสายตา เป็นกระดานที่น่าใช้มากสำหรับห้องเรียนที่ไม่ใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพราะให้บรรยากาศที่ดี ต่อห้องเรียน
 • กระดานสีเขียวเข้ม ไร้เงาสะท้อน ไร้ฝุ่น พร้อมเส้นตาราง เหมาะสำหรับห้องเรียนที่มีแสง สว่าง หรือมีแสงรอบด้านที่มีความจ้าโพลนของห้องเรียนมาก สีเขียวเข้มจะช่วยให้ลดความสว่าง ของห้องเรียนลง เหมาะสำหรับใช้งานเขียน เพียงอย่างเดียว ไม่ใช้เครื่องฉายภาพต่างๆ
 • กระดานสีขาวชนิดผิว MATT ไร้เงาสะท้อน ไร้ฝุ่น ชนิดไม่มีเส้นตาราง ใช้สำหรับเขียนและ ใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่าง ๆ โดยไม่มีจุดสะท้อนแสงเช้าตา จากหลอดของเครื่องฉาย Hot Spot Reflection เหมาะสำหรับห้องเรียนที่เน้นการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประกอบการเรียน การสอนมากเป็นพิเศษ
 • กระดานสีขาวชนิดผิว MATT ไร้เงาสะท้อน ไร้ฝุ่น ชนิดมีเส้นตาราง ใช้สำหรับเขียนและ ใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายต่าง ๆ โดยไม่มีจุดสะท้อนแสงเช้าตา จากหลอดของเครื่องฉาย Hot Spot Reflection เหมาะสำหรับห้องเรียนที่เน้นการเขียน เพราะเส้นตารางจะช่วยให้การเขียน การใช้พื้นที่ของกระดาน ตอบสนองวับรายละเอียดที่สอนได้อย่างเป็นระเบียบ เส้นตารางช่วยใน การสอนที่ต้องเขียนเป็นแถวยาว สวยงาม น่าอ่านไม่สับสนทั้งให้การเขียนสัดส่วนของตัวอักษร ถูกต้องตามหลัก อักขระวิธี เป็นกระดานที่เหมาะสำหรับห้องเรียนท้่วไปที่ต้องใช้งานกระดานในการ เขียนและการฉายโปรเจคเตอร์ประกอบ

★ผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้งานทุกชนิดอย่างครบวงจรและมีความ Compatibility★

วัสดุที่ใช้ผลิตผิวหน้ากระดานและปากกา ใช้มาตรฐานของ ASTM D-4236 (American Society of Testing and Materials)ผ่านการ Test ของสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง Third Party By SGS ให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้ที่จะได้รับผลิตภณฑ์ที่ปลอดภ้ย จากส่วนผสมต่างๆที่ใช้ผลิตว่าไม่มี สารพิษ อันก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากโลหะหนัก สารตะกั่วหรือสารพิษที่เป็นอันตรายที่แพร่กระจาย จากผิวกระดานและปากกาในขณะใช้งาน เป็นมาตรฐานสากล ที่นานาประเทศให้การยอมรับ กระดาน CSR และปากกา CSR WATER CHALK ได้รับการทดสอบรับผิดชอบให้มีความ Compatible ในการเขียนและการลบกระดาน ที่ทำให้เขียนคล่องและลบง่ายไม่ทิ้งคราบบนกระดาน โดยจำหน่าย ควบคู่กัน แตกต่างกับผู้จำหน่ายกระดานทั่วไปที่ผู้ซื้อกระดานต้องหาซื้อปากกาเอง โดยไม่มีการ ทดสอบจากผู้ขายว่ามีความ Compatibility กันหรือไม่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย (นี่คือข้อแตกต่างกับบริษัทฯอื่นๆที่ขายเรือแต่ไม่ขายพาย) จึงส่งผลให้ การใช้งานที่มีปัญหา ต่างปัดความรับผิดชอบในการใช้งานที่มีปัญหาเรื่องคราบสกรกค้างบนกระดาน ลบยาก  CSR จึงเป็นบริษัทฯเดียวที่ผลิตกระดานและปากกาครบวงจร จึงให้ความมั่นใจในการใช้งานที่ดีที่สุด

รองรับอุปกรณ์เสริม กระดาน CSR มีคุณสมบัติที่รองรับกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่นระบบสัมผัส แบบ INTERACTIVE ทุกระบบ เครื่องฉายต่างๆทุกยี่ห้อ หรือหากมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และ คอมพิวเตอร์เดิมอยู่แล้ว สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม ทำให้กลายเป็นกระดานที่สัมผัสหน้าจอกระดานได้ ด้วยนิ้วสัมผัสหรือปากกาอิเลคโทรนิคได้ทันที ประหยัดกว่าและยังมีคุณภาพที่เหนือกว่ากระดานอัฉริยะ ที่ใช้งานกันนอยู่ทั่วไป ที่มีข้อจำกัดมากมาย อีกทั้งผู้ใช้ไม่สามารถดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเองได้ แตกต่างกับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ทำให้กระดานห้องเรียน กลายเป็นกระดานอิเลคโทรนิคบวกกับ กระดานอัฉริยะ เป็นกระดานมัลติมีเดีย สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายคล่องด้วและสามารถพัฒนาต่อยอด รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง

รูปแบบสวยงาม ทันสมัย กระดาน CSR สวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้นานมากกว่ากระดานทั่วไป ด้วยรูปแบบ ขนาด ที่ผลิตอย่างเหมาะสมกับขนาดต่างๆของห้องเรียน เพื่อให้ตอบสนองการใช้งาน ได้อย่างเต็มรูปแบบ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการผลิตและติดตั้ง เพื่อให้ใด้ความสวยงามและ มั่นคงแข็งแรง อีกทั้งยังมีรูปแบบ,วัสดุ, ให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพื่อความ "ใช่" ที่ลงด้ว

• รับประกันคุณภาพ กระดาน CSR รับประกันคุณภาพที่ยาวนานกว่าใครๆ เส้นตางรางจะต้อง ไม่หลุดลอกออกจากผิวกระดานเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของกระดาน CSR ทุกแผ่น


เรื่องของการสะท้อนแสง

การสะท้อนแสงทั่วไป

       

       กระดานเซรามิคและกระดานกระจกต่างก็มีผิวที่เรียบและมันวาวคล้ายคลึงกัน จึงเกิดแสงสะท้อนเมื่อมีแสงตกกระทบได้ง่าย ธรรมชาติโดยทั่วไป เมื่อเคลือบผิววัสดุด้วยผงแก้วหรือเซรามิคโดยใช้ความร้อนราว 700 ํC - 900 ํC หลังจากที่อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้อง พื้นผิวจะเกิดความมันวาว ดังนั้นพื้นผิวกระดานประเภทเซรามิคจะไม่สามารถลดการสะท้อนแสงได้ถึง 100% อย่างแน่นอน หากจะทำให้ผิวเซรามิคมีความด้านเพื่อลดการสะท้อนแสง ปัญหาคือจะทำให้ผิวหน้าเซรามิคมีช่องว่างที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (Pit) ทำให้อณูหมึกเข้าไปติดอยู่ จึงเห็นเป็นคราบสดปรกได้ง่าย

       อย่างไรก็ตาม ซี.เอส.อาร์.ได้พัฒนาฟิล์มกระดานที่มีการโค้ทผิวหน้าถึง 3 ชั้น เพื่อให้ได้สีและพื้นผิวที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน คือผิวมีความเรียบ ลื่น เนื้อฟิล์มยืดหยุ่นและแข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถลดการสะท้อนแสงได้ จนไม่เกิดเงาสะท้อนบนกระดาน นี่คือความแตกต่างประการหนึ่งของสินค้าของเรา

 Standard Size & Hot spot

 

 

กระดาน CSR ผิวหน้าชนิดด้าน ไม่สะท้อนเงาภาพ 

ไม่มีจุดสะท้อนแสง HOT SPOT  

กระดาน CSR ใช้เขียน และใช้เป็นจอโปรเจคเตอร์ ในแผ่นเดียวกัน 

รองรับระบบ กระดานโต้ตอบ อินเทอร์เรคทีฟ ระบบสัมผัส 


CSR กระดานที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน

เลือกใช้ กระดานที่ "ใช่" ตามสไตล์ ของคุณ


เส้นตาราง 3 ระดับ

1.กรอบนอกสุด สีเทาอ่อน         

2.เส้นแนวขวางในกรอบ สีอ่อนกว่ากรอบนอกสุด           

3.เส้นแนวตั้งในกรอบนอกสุด สีอ่อนกว่าเส้นขวางในกรอบ

       เส้นภายในกรอบนอกสุด แนวตั้งและแนวขวาง เป็นเส้นแบ่งครึ่งของกรอบนอกสุด ทำให้เกิดเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยม 4 ช่องเล็ก ภายใน กรอบนอกสุด

คุณลักษณะเฉพาะ

1.ลดความจ้าโพลนของแผ่นกระดาน ทำให้สบายตา ถนอมสายตาจากแสงจ้าโพลน

2.เป็นแนวบรรทัดทำให้การเขียนเป็นระเบียบ เป็นแนวตบรรทัด สวยงาม

3.เส้นตารางช่วยให้การสอน กราฟ แท่ง พาราโบล่า งานสอนดนตรี งานสอนคัดลายมือ งานเขียนภาพสามมิติ การวาดและย่อขยาย  สอนคอมพิวเตอร์ การคำนวนตัวเลขที่มีหลายหลักหลายแถว ไม่ผิดพลาด แบ่งพื้นที่ใช้สอยกระดานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

4.ใช้แทนจอมอนิเตอร์ ฉายโปรเจคเตอร์ได้คมชัด คาริเบทสัดส่วนได้รวดเร็ว ประหยัดค่าจอมอนิเตอร์ชนิดผ้าที่มีปัญหาชำรุดง่าย

5.รองรับระบบ อินเทอร์เรคทีฟ ใช้นิ้วสัมผัสแทนปากกาได้

6.ทำความสะอาดง่าย ไม่มีฝุ่นละอองจากการลบกระดาน

รูปแบบเส้นตารางสามระดับ

ข้อมูลที่น่าสนใจ: การจดจำ พฤติกรรมการทำซ้ำและการเลียนแบบของเด็ก

       เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มนุษย์เริ่มจดจำและเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นทารกแรกเกิด เมื่อเข้าู่โรงเรียนอนุบาล สิ่งที่เด็กจะจดจำและเก็บไว้ในความจำคือ ประสบการณ์ที่ได้พบได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง กริยา การใช้ช้อนส้อม การแปรงฟัน การถูสบู่ การล้างมือ ฯลฯ

       ที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้หนังสือ การหัดอ่าน เขียน เด็กจะใช้วิธีท่องจำก่อน และเริ่มสังเกตุดจำในสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน นี่คือความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่กระดานที่มีเส้นตารางนี้ จะทำให้เด็กเห็นตัวอักษรที่มีสัดส่วนที่ถูกต้อง การตีเส้นบรรทัดเอง ของครูแต่ละท่านแต่ละครั้งมีขนาดไม่เท่ากัน ใหญ่บ้างเล็กบ้าง สัดส่วนตัวอักษรก็อาจผิดเพี้ยนไป กระดานที่มีเส้นตารางนี้จะช่วยให้การสอนนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปให้เด็กได้จดจำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ 

       การเขียนบนเส้นบรรทัดของครูบนแผ่นกระดานที่ไม่มีเส้นตาราง ครูต้องตีเส้นตารางเองและในแต่ละครั้งมีขนาดไม่เท่ากัน ทำให้สัดส่วนของตัวอักษร ระยะความสูง ความกว้าง อาจผิดเพี้ยนไป รวมถึงการใช้สอยพื้นที่หน้ากระดานว่างๆ การกำหนดตำแหน่งที่จะเขียน จึงเพียงหาพื้นที่ว่าง ตรงนั้นบ้าง ตรงนี้บ้าง จนทั่วกระดาน

       เด็กจะจดจำสิ่งที่เห็นไว้ จนเกิดความเคยชินและจดจำ โดยจะแสดงผลงานนั้นลงในสมุดหัดเขียน ซึ่งแก้ไขได้ยากในภายหลัง 

       กระดานที่มีเส้นตาราง จะช่วยฝึกหัดให้เด็กจดจำความมีระเบียบไปจนถึงระดับประถมและมัธยม รูปแบบบนกระดานของครู จะถูกถ่ายทอดลงบนสมุดนักเรียนโดยการเลียนแบบและทำซ้ำของมนุษย์ โดยธรรมชาติ 

       ปัจจุบันนอกจาก ภาษาที่วิบัติไปมาก จนแก้ไขยากแล้ว ยังเหลือรูปแบบและสัดส่วนของอักษร ที่เรายังพอรักษาไว้ได้การใช้กระดานที่มีเส้นตารางนี้ จะช่วยให้ รูปแบบของอักษรยังคงอยู่ มีมาตรฐานที่ถูกต้อง


กระดาน Writing board

 • กระดานชุดล้อเลื่อน 3 in 1
  ฿ 35,000.00
 • กระดานกราฟ
  ฿ 3,500.00
 • กระดานเส้น 5 บรรทัด สำหรับการเขียนโน้ตดนตรี
  ฿ 4,500.00
 • กระดานคะแนนสำหรับสนามกีฬา ติดแม่เหล็กได้
  ฿ 4,500.00
Visitors: 128,528