กระดานดำ กระดานล้อเลื่อน

new products 2021

Black & White + Screen Projection + Mobile Stand

ใหม่  !!!  กระดานดำ กระดานล้อเลื่อน  รุ่นใหม่ ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย แม้เขียนด้วยชอล์กแท่ง 

ใช้งานได้ทั้งสองด้าน หน้า - หลัง ด้านกระดานสีขาว คุณภาพระดับ HQ ใช้เขียนและใช้เป็นจอรับภาพโปรเจคเตอร์ ในแผ่นเดียวกัน 

ด้านกระดานสีดำ สามารถใช้ปากกา CSR WATER CHALK ร่วมกับ ชอล์กแท่ง และปากกาไวท์บอร์ดได้ทุกชนิด เขียนลื่น ลบง่าย ปลอดฝุ่น

ด้วยเทคนิคการลบกระดานแบบ Wet Erase และ Dry Erase

 

 

 

Visitors: 135,021