อันตรายจากฝุ่นชอล์กและปากกาไวท์บอร์ด

  

ขอขอบคุณ สถานีโทรทัศน์ ไทย PBS และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ที่ท่านได้นำเรื่องราว รู้เท่าทัน อันตราย จากชอล์กและปากกาไวท์บอร์ด 

ซึ่งงได้พูดถึงอันตรายจากฝุ่น ที่ยังไม่มีใครเคยอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนเท่านี้มาก่อน เราเพิ่งมาตื่นตัวเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 แต่ อาจารย์อ็อด ได้พูดไว้หลายปีก่อน 

ที่สำคัญคือเมื่อเราได้รู้เท่าทันแล้ว ยังเป็นที่ที่น่าตกใจว่า ในขณะที่เรารณรงค์ เรื่อง ฟุ่นพิษ PM 2.5 แต่ หารู้ไม่ ว่า ในโรงเรียน ทั่วประเทศ ยังใช้ชอล์กและปากกาไวท์บอร์ด

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กันอย่างแพร่หลาย ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้อง รณรงค์ เปลี่ยนกระดานเดิมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาใช้กระดาน ไวท์บอร์ด เพื่อสุขภาพ และปากกาชนิด ไร้ฝุ่น CSR WATER CHALK 

ที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสายตา สะดวก สะอาด ปลอดภัย และ ให้คุณประหยัดกว่า จากผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซี.เอส.อาร์.เทคโนโปรดักส์ จำกัด

 

 

อย่างไร จึงเรียกว่า ไร้ฝุ่น 

 ความแตกต่าง ที่เหนือชั้น ที่เน้นเรื่อง ความปลอดภัยจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ปลอดภัยจากสารพิษ ประหยัดกว่า คุ้มค่ากว่า 

บอกรักคนที่คุณรัก บอกรักผ่าน กระดาน CSR และปากกา CSR WATER CHALK

ผลิตภัณฑ์ CSR รักษ์สุขภาพ และสังคมที่ยั่งยืน

 

 

วิธีลบกระดาน ไวท์บอร์ด ทุกชนิด ให้สะอาด

 

 

Visitors: 135,022