อัลบั้มผลงาน


สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล

ติดตั้งฟิล์มลดการสะท้อนบนผนังกระจกบิลด์อิน สำหรับเขียนเพื่อใช้สอนผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Westminstor International School

 
Visitors: 165,252