จอโปรเจคเตอร์ เขียนได้

 

จอโปรเจคเตอร์ ที่ใช้ "เขียนได้ ลบง่าย ฉายชัด" 

ขนาด ความสูง 1.52 เมตร ตอบสนอง ความยาว 4.88 เมตร

จึงรองรับการฉายแบบ พาโนรามา ได้เต็มรูปแบบ

 

 ตอบสนองการใช้งาน ยุค 5 G

 

Visitors: 131,543